....บุญ....

 ลูกโป่ง    28 ก.พ. 2555...บุญ... แปลว่า ล้างบาป

ศัพท์นี้รากศัพท์ แปลว่า ล้างบาป แต่จะแปลว่า สบายใจ อิ่มใจ พอใจ พองขึ้นแห่งใจ นี้ก็ได้เหมือนกัน คือ ความสุข

บุญในฐานะที่เป็นเหตุ ย่อมล้างบาป

บุญในฐานะที่เป็นผล ย่อมทำให้เกิดความสุขใจ เอามาต่อกันเข้าซิ ล้างบาปแล้วสุขใจ นั่นแหล่ะ คือ บุญ

พุทธทาสภิกขุ
ธรรมานุกรม ธรรมโฆษณ์

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives   


ที่มา : fb พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

DT0329

ลูกโป่ง

28 ก.พ. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5363 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย