...เราอยู่ยังไงเวลานี้...(หลวงตามหาบัว)

 ลูกโป่ง  

...

ที่มา : Facebook

5,487จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย