"มรดกธรรมคำสอน 3" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    21 มี.ค. 2562

.
 "มรดกธรรมคำสอน 3"

" .. คิดอย่างไร .. เชื่ออย่างนั้น
เชื่ออย่างไร .. ทำอย่างนั้น
ทำอย่างไร.. นิสัยอย่างนั้น
นิสัยอย่างไร .. สันดานอย่างนั้น
สันดานอย่างไร .. ได้รับซะตากรรมอย่างนั้น .. "

" .. ธรรมะ ธัมโม เรียนมาจากธรรมชาติ
เห็นความเกิดความแปรปรวน ประกอบด้วยไตรลักษณ์ .. "

" .. อย่าไปสนคิดถึงกาลสถานที่
หรือบุคคลใด ๆ ว่าเป็นภัยและเป็นคุณ
ให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่า โดยไม่เกิดประโยชน์อะไร
ยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรม ซึ่งมีอยู่ที่ใจ .. "

" .. เหลือแต่เว้า บ่ห่อนเบาหนัก
ย่างไปตามทาง สิถึกดงเสื้อร้าย .. "

" .. นิโรธ เป็นของดับ เพราะรู้เท่าทันแล้ว
จิตไม่เกิดยินดี ยินร้าย ดับไปเช่นนี้ ชื่อว่านิโรธ .."

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต DT014902

วิริยะ12

21 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5185 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย