"จิตรักษาจิต" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    4 มิ.ย. 2562


 "จิตรักษาจิต"

" .. วันนี้เป็นเรื่องของจิต ฟังยากสักหน่อยหนึ่ง เข้าใจยากสักหน่อยหนึ่ง แต่ง่าย "คือเรื่องตัวเราฝึกจิตให้มันมีความฉลาดมากขึ้นกว่าจิตเดิม" จิตเดิมที่มันโกหก เขาชวนอย่างไร เราก็ไม่รู้เรื่อง ก็ทำตามไปเรื่อย ๆ

มันจะรู้อย่างนี้ไม่รู้ตัวของมันคล้าย ๆ กับว่า "ทำความชั่วรู้ แต่ว่าทำ ไม่กลัว ทำความผิดจิตก็รู้ แต่ทำ" นี่เรียกว่า "ความรู้ของจิตขั้นหยาบมันเป็นอย่างนี้"

ความรู้เกี่ยวกับการอุปมาเป็นความรู้อันหนึ่งรู้เรื่องของจิต "รู้ว่าอันนั้นมันผิดจิตจะพาไปทำ มันห้ามเลยไม่ทำ" มันบังคับ "จิตจะทำความซั่ว มันรู้ก่อน ก็ห้ามจิตรักษาจิต นี่เรียกว่าผู้รู้ ผู้รู้แล้วรักษาจิตของเจ้าของ"

ถ้าพูดตามเป็นจริงคือ "จิตนั่นแหละรักษาจิต" ความรู้อันนี้มันเกิดขึ้นมาจากจิต อันนั้นจิตอันหยาบ หยาบมันเป็นพื้นอย่างนั้น นี่มันเป็นอย่างนั้น .. "

"สงบจิตได้ปัญญา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

4 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5366 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย