"ธุดงควัตรเครื่องขัดเกลา" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    16 ต.ค. 2564

.
 "ธุดงควัตรเครื่องขัดเกลา"

" .. "ธุดงควัตรนี้ก็เป็นของสำคัญอยู่" บางคนเอาศีลเอาสมาธิฆ่ามันก็ไม่ได้ ไม่เป็น "ต้องเอาธุดงควัตรเข้าช่วยอย่างนั้น" ธุดงควัตรมันตัดหลายอย่าง เช่น "บางทีให้อยู่โคนต้นไม้ อยู่โคนต้นไม้ก็ไม่ผิดศีล อยู่ป่าช้า อยู่ป่าช้าก็ไม่ผิดศีล ถ้าตั้งธุดงควัตรอยู่ป่าช้าแล้วไม่อยู่น่ะถึงผิด" ไปอยู่ลองดูซิ ป่าช้านั่นมันจะเป็นอย่างไร มันจะเป็นเหมือนอยู่กับหมู่กับพวกหรือเปล่า มันมีประโยชน์ทุก ๆ อย่าง นั่นแหละธุดงควัตรนี่

"ธุ-ตัง-คะ ท่านว่าข้อวัตรปฏิบัติอันบุคคลปฏิบัติยาก" เป็นข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้า "ผู้ใดต้องการเป็นพระอริยเจ้าต้องมีธุดงควัตรเป็นเครื่องขัดเกลา" ยากที่คนจะทำได้และยากที่จะมีคนศรัทธาทำ เพราะมีแต่สิ่งขัด มีแต่ขัดมีแต่ขืนทั้งนั้น

"อย่างถือผ้าก็ผ้าสามผืน เที่ยวบิณฑบาตมาฉัน บางทีก็ฉันแต่ในบาตร เที่ยวบิณฑบาตไป อะไรตกบาตรก็ฉันอันนั้น" เขาจะเอาอะไรมาถวายภายหลังไม่เอา เวลาบิณฑบาตเขาใส่อะไรให้ก็ฉันแต่อันนั้น .. "

"พึงต่อสู้ความกลัว"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) 
   DT014902

วิริยะ12

16 ต.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5370 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย