"เราสร้างเอาเอง" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    15 ก.ค. 2566

.
 "เราสร้างเอาเอง"

" .. "เราเป็นผู้ก่อกรรม ก่อเวร ก่อภัย ไม่มีใครก่อให้"
ไม่ใช่เทวบุตรเทวธิดาสร้างให้ พี่น้องสร้างให้
บิดามารดาสร้างให้ "เราสร้างเอาเอง" .. "

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 



DT014902

วิริยะ12

15 ก.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5261 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย