การปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน ตอบ
 นี้แหละคือการศึกษา อานาปานสติ ภาค 3/3 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 นี้แหละคือการศึกษา อานาปานสติ ภาค 2/3 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 นี้แหละคือการศึกษา อานาปานสติ ภาค 1/3 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 แก่นสารของอานาปานสติ 2/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 แก่นสารของอานาปานสติ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 อานาปานสติที่สมบูรณ์แบบ ครบ ๑๖ ขั้นตอน


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย