"จิตหว้าเหว่เรร่อน เพราะขาดสติ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  
 
"จิตหว้าเหว่เรร่อน เพราะขาดสติ"

" .. การทำสมาธินี่ "สำคัญอยู่ที่สตินั้นแหละ" ขอให้ได้พากันจำเอาไว้ให้ดี "สติแปลว่าความระลึกได้" คือระลึกเข้าไปในจิตเลยทีเดียว ระลึกให้หยั่งเข้าไปให้มันถึงจิตอย่าให้มันระลึกเฉไปทางอื่น

"จิตนี้ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ก็เพราะมันขาดสติ" สติไม่ได้เข้าไปควบคุมอยู่ใกล้ชิด สตินั้นระลึกออกไปจากจิต "เมื่อจิตนี้ปราศจากสติแล้ว มันก็ว้าเหว่ เร่ร่อนหาอารมณ์อย่างอื่น" คิดส่ายไปตามความชอบใจ มันก็เป็นอย่างนั้น

แต่จิตนี้น่ะ "ถ้ามีสติเป็นเครื่องสอนอยู่แล้ว ไม่ไปไหนแล้ว" ที่มันอยากคิดเพราะคิดอะไรมาแต่ก่อนนั้น "สติห้ามไว้แล้วทันก็หยุด" ขอให้สติมันเข้มแข็งเสียอย่างเดียว "หายใจเข้าก็กำหนดรู้ หายใจออกก็กำหนดรู้" อยู่ในปัจจุบันนั้นเลย อย่างนั้น ไม่ได้รู้สิ่งอื่น ๆ ใดทั้งหมด .. "

"เคล็ดปฏิบัติสมาธิ"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

วัดอรัญบรรพต ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 


4,882


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย