การระงับ ความขุ่น เคือง อาฆาต ในจิต

 dhammanews   4 ก.ย. 2555

การระงับ ความขุ่น เคือง อาฆาต ในจิต

๐ เช้านี้ได้ เข้าอ่าน หลายบ้านอยู่
บ้างหดหู่ บ้างสุขสันต์ บ้างหรรษา
แต่ส่วนใหญ่ อกหัก รักร้างรา
ก่อโทสา พาเศร้า เคล้าหทัย

๐ เพราะความโกรธ พิโรธ ขึ้ง ขุ่นเคืองขัด
ยากขจัด โทสะ ละลงได้
พยาบาท อาฆาต มาดร้ายใจ
คุกรุ่นดั่ง เป็นไอ แทรกจินตนา

๐ อยากจะละ อยากจะลด ปลดให้ได้
ทำไฉน ให้หมดไป ใช่ปริศนา
พระพุทธองค์ ตรัสให้ ใช้เมตตา
กรุณา อุเบกขา อย่าใส่ใจ

๐ พรหมวิหาร ที่อยู่พรหม มาพรมจิต
ให้สถิต พรหมวิหารเน้น เป็นทางใส
ยังตัดไม่ได้ ทรงให้คิด ชิดกรรมไว้
ที่เขาได้ กระทำ เกิดกรรมพา

๐ เขามีกรรม เป็นของตน ใช่คนอื่น
หน้ายิ้มชื่น ใช่จะพ้น อย่ากังขา
เป็นทายาท แห่งกรรม ที่นำพา
สู่กำเนิด เกิดก่อมา เป็นเผ่าพันธุ์

๐ แม้ทำกรรม ใดไว้ ชั่วหรือดี
ใช่จะหนี ต้องรับไว้ ใช่ในฝัน
เป็นทายาท ของกรรม ตามเผ่าพันธุ์
คิดเท่านั้น ลดอาฆาต จากจินตนา

๐ มาเถิดท่าน มาลดละ ผละ ความโกรธ
ความพิโรธ โกรธเคืองขัด อหิงสา
เจริญธรรม ย้ำใน ความกรุณา
ปล่อยเมตตา จากหัทยา คลุมฟ้าดิน

๐ เรานั้นมี ตัวอย่าง ที่ได้เห็น
ธ ทรงเป็น พ่อที่ดี ที่ถวิล
ถูกย่ำยี บีฑา เป็นอาจิณ
พ่ออภัยสิ้น ยังรักลูก ผูกหทัยฯ

***********************
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าในนาม หิ่งห้อยน้อย   
 เปิดอ่านหน้านี้  5924 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย