-:- ปลายฝน ต้นหนาว .... เจริญฌาน ด้วยอานาปานสติ ที่ปุณยารมย์ ... ระหว่าง ๒๐ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ -:-

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

ขอเรียนเชิญร่วมสนทนาธรรม ฟังธรรม
และเจริญฌาน ด้วยการเจริญอานาปานสติ
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในปีแห่งพุทธชยันตีค่ะผู้สนใจ ติดต่อได้โดยตรงในเพจนี้
หรือโทรมาที่ 089-4608001 (ดีแทกซ์)
หรือ 082-8828433 (จีเอสเอ็ม)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะเจริญในธรรม เจ้าค่ะ


• ดาบสฌานเสื่อม ( หริตจชาดก )

• บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม)

• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ธรรมะที่นำมาใช้ในการเรียนจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย