@การตั้งตนไว้ชอบ

 motorola31313@gmail.com   28 ก.พ. 2556

***กว่าจะรู้ว่าต้องของแสลง
พิษก็แรงรุ่มร้อนถอนไม่ไหว
พอแสงธรรมส่องสว่างกลางหทัย
ที่มืดบอดบ้าไบ้จึงได้รู้
มาเดินทางสายใหม่ไม่ง่ายนัก
อาศัยหยิ่งในศักดิ์ของนักสู้
ถึงจะยากไร้ใครไม่ดู
แต่จะไม่ขออยู่อย่างผู้แพ้
 เปิดอ่านหน้านี้  5847 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย