คุณแม่เป็นพระพรหมของลูก

 อธิวัฒน์   26 ก.ค. 2555


น้อมวันทาคารวะพระคุณแม่
ผู้เผื่อแผ่ดูแลลูกผูกพันหา
ผู้โอบเอื้อเจือจุนหนุนบุตรา
ผู้รักษาดวงชีวาลูกยาตน
พระคุณแม่ให้กำเนิดบังเกิดเกล้า
พระคุณแม่คอยเฝ้าทนสับสน
พระคุณแม่เลี้ยงดูลูกดุจกมล
พระคุณแม่สู้ทนเพื่อลูกยา
เป็นผู้มีเมตตามาเป็นหนึ่ง
นึกคำนึงถึงเจ้าเฝ้าห่วงหา
ให้พากเพียรเล่าเรียนเขียนตำรา
ปรารถนาให้ลูกยาเป็นคนดี
เป็นผู้มีกรุณามาเป็นหนึ่ง
นึกรำพึงถึงลูกปลูกวิถี
เมื่อลูกทุกข์แม่ยิ่งทุกข์สุดชีวี
แม่ปรานีให้ลูกตนพ้นทุกข์ภัย
เป็นผู้มีมุทิตามาเป็นหนึ่ง
ยังตราตรึงถึงเจ้าไม่ไปไหน
ลูกได้ดีมีสุขแม่สุขใจ
ลูกยิ่งใหญ่แม่ยินดีมีคำชม
เป็นผู้มีอุเบกขามาเป็นหนึ่ง
ยังคำนึงถึงเจ้าเฝ้าสั่งสม
มีครอบครัวแม่ก็ปล่อยวางอารมณ์
ไม่ไปข่มบุตรตนจนเกินงาม
ลูกทุกคนต้องรู้มั่นกตัญญู
กตเวทีรู้ตอบแทนอย่าเหยียดหยาม
เป็นคนดีที่ปราดเปรื่องเลื่องลือนาม
ให้สมตามท่านอุ้มชูเลี้ยงดูมา
วันไหนไหนก็สำคัญเป็นวันแม่
มิใช่แค่ที่สิบสองเดือนสิงหา
จงกราบกรานพระคุณแม่ทุกวันเวลา
ให้ชีวาแม่มีสุขตลอดไป
สามเณรอธิวัฒน์ บุดดานาง เปรียญ
   
 เปิดอ่านหน้านี้  5959 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย