@ ...มาร !

 นิวพุดเดิล   31 ส.ค. 2553

....มาร....


@ พบภาษิต อีสาน ท่านกล่าวไว้
น่าสนใจ เรื่องมาร ที่ท่านกล่าว
จึงขอยก มาอ้าง สร้างเรื่องราว
เพื่อเป็นข่าว เชิงกุศล คนปฏิบัติธรรม

@ “มารบ่มี บารมี ก็บ่เกิด”
ฟังดูเถิด จริงไหม อย่าได้ขำ
มารคือด่าน พิสูจน์ ใช่พูดนำ
ใครเพรี่ยงพร้ำ แก่มาร ก็ด่านพัง

@ ใครชนะ ดีแน่ ไม่แพ้พ่าย
มารทั้งหลาย สยบ พบสิ่งหวัง
จึงต้องแกร่ง กายใจ ให้จริงจัง
สร้างพัง ต่อสู้ กับหมู่มาร

@ มารทั้งหมด พุทธองค์ ทรงตรัสไว้
มารทั่วไป มีห้า หาหลักฐาน
มาแจกแจง เชิงสอน ด้วยกลอนกานท์
เชิญผู้อ่าน ช่วยคิด พิจารณา

@ ขันธมาร มารหรือ ก็คือขันธ์
ขันธะนั้น คือกอง ต้องมีห้า
กองห้ากอง คือมาร อ่านแล้วฮา..!
แล้วจะมา รูปไหน โปรดใคร่ครวญ

@ กองห้ากอง อาศัย ปัจจัยแต่ง
จะขอแจง ให้เห็น เป็นการด่วน
รูป เวทนา สัญญา มาเป็นพรวน
สังขารชวน วิญญาณ มารตัวจริง

@ รูปไม่เที่ยง เวทนา ก็น่าเบื่อ
สัญญาเชื่อ จำได้ ไม่ทุกสิ่ง
สังขารก็ เสื่อมไว ให้ประวิง
วิญญาณยิ่ง บีบคั้น ทุกวันไป

@ เดี๋ยวก็หิว กระหาย กระส่ายกระสับ
เจ็บป่วยรับ ต้องดูแล เกินแก้ไข
คล้ายหาเหยื่อ มาป้อน จนอ่อนใจ
ขันธ์ห้าใย ทุกข์หนัก เกินจักทน

@ กิเลสมาร มารหรือ คือกิเลส
ตัณหาตัว ต้นเหตุ มีเหตุผล
วัตถุกาม กิเลสกาม ความกังวล
หนีไม่พ้น ครอบงำ ทำวุ่นวาย

@ รูปสวยสวย เสียงเพราะเพราะ หัวเราะร่า
กลิ่นรสน่า สัมผัส พาซัดส่าย
เมื่อไม่ได้ สมหวัง พังทลาย
สุขอย่าหมาย จะมี ทุกวี่วัน

@ อภิสังขาร มารหรือ คืออภิสังขาร
เป็นตัวมาร เพราะปรุงแต่ง แห่งกองขันธ์
ชอบชักนำ ให้ทำบาป ทราบไม่ทัน
เป็นตัวกั้น ความดี มีในตน

@ มัจจุมาร มารหรือ คือมัจจุราช
หลายคนวาด ฝันไว้ มิได้ผล
ถูกตัดตอน มัจจุราช พิฆาตคน
ให้ตายพ้น ไปก่อน น่าอ่อนใจ

@ เทวปุตตมาร มารหรือ คือเทพบุตร
คงหล่อสุด กว่าสวรรค์ ชั้นไหนไหน
พ้นมนุษย์ ก็ยังมี มารนี้ไง
สวรรค์ใย มารยังมี หนีไม่พ้น

@ หันมาดู ตัวเรา เข้าสักหน่อย
บุญก็น้อย กิเลสหนา ปัญญาหม่น
มารทั้งหลาย จึงเฮมา สารวน
จะทำตน อย่างไร...ไว้สู้มาร....พุดเดิล
   

@ มารทั้งหมด พุทธองค์ ทรงตรัสไว้
มารทั่วไป มีห้า หาหลักฐาน
มาแจกแจง เชิงสอน ด้วยกลอนกานท์
เชิญผู้อ่าน ช่วยคิด พิจารณา ....พุดเดิล

ท่านพุดเดิลกล่าวอ้างพุทธดำรัส
ช่วยขจัด ที่สงสัยในปัญหา
ทรงตรัสไว้ ณ ที่ใดโปรดนำพา
แจงให้ข้าฯ กระบี่ไร้เงาได้เข้าใจ

ว่าทรงตรัสอยู่ในพระสูตรหรือ
ว่ามารคือตัวขวางกั้นด่านไฉน
ที่ท่านอ้าง พุทธดำรัส ที่ตรัสไว้
อยู่เล่มใดโปรดแถลงแจ้งจินตนา

แม้มิใช่อย่าตู่พุทธวัจนะ
เป็นเหตุจะพาจิตสู่โมหา (โมหะ)
เป็นการบิดเบือนพุทธวาจา
ท่านพุดเดิล พี่ข้าฯ อย่ากระทำ

เพราะเท่ากับเผยแผ่นำธรรมผิดผิด
ให้สถิตในจิตสู่ความถลำ
ขออย่าตู่พุทธวาจาไม่น่าทำ
แม้ว่ามีหลักฐานนำมาเผยกัน

การจำแนกแจกแจง มารมีห้า
พุทธวาจามิเคยเห็นเป็นรังสรรค์
พี่พุดเดิลโปรดเอ่ยมาอย่าทิ้งกัน
เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้อ่านไม่ผ่านเลย


เจริญในธรรมค่ะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย