-:- กระแสธาร ... กระแสธรรมแห่งอริยมรรค -:-

 หิ่งห้อยน้อย   20 ต.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

ไม่มีผู้สามารถให้ผู้เจริญอริยมรรคกลับเป็นปุถุชนได้


๏ กระแสน้ำ ไหลเชี่ยว เป็นเกลียวใหญ่
ในพงไพร เขาสูงชัน นั้นแหล่ะหนอ
กระแสน้ำ ไหลหลาก ยากจะรอ
สิ่งที่คลอ เคลียขวาง หนทางมัน

๏ ถ้าบุรุษ ไปเปิดทาง ที่ขวางไว้
กระแสไซร้ ย่อมเบาลง มิคงมั่น
ไหลซัดส่าย ก่ายเกาะ ลัดเลาะพลัน
กระแสอัน เชี่ยวอยู่ ดูบางเบาเจริญในธรรม เจ้าค่ะ    


ไม่มีผู้สามารถให้ผู้เจริญอริยมรรคกลับเป็นปุถุชนได้


๏ ควรจะไหล ในร่องทาง ที่ควรไหล
ก็ไหลไป ผิดเส้นทาง ดั่งพรางเขลา
ควรไหลไกล ก็เปลี่ยนไป เพราะความเบา
เคยพัดเอา สิ่งต่างต่าง ก็วางลง


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย