ออกจากตม .. โผล่พ้นน้ำ กันเถอะบัว

 หิ่งห้อยน้อย   6 ก.ย. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ ดอกบัวใหญ่ เบ่งบาน รับอรุณ
กลิ่นหอมกรุ่น อบอวลไอ แห่งนัยศีล
สำรวมใจ จิตตั้งมั่น เป็นอาจิณ
ภุมริน บินมาเคล้า เร้ากลิ่นธรรม


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
๐ เจ้าบัวตูม เคียงข้าง พ้นน้ำเน่า
แต่กลิ่นเจ้า ยังมิคลุ้ง จรุงล้ำ
รอแดดส่ง ส่องถึงกาล มาลย์แห่งธรรม
มิถลำ ลงลู่ สู่โคลนตม ฯเจริญในธรรม เจ้าค่ะ
๐ พินิจดู อีกดอกนั้น ปริ่มเปี่ยมน้ำ
รอบุญค้ำ ส่งขึ้นมา พาสุขสม
แต่ยังมี โอกาส พาเจ้าจม
สู่โคลนตม หากก้านเจ้า มิทนทาน


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
๐ เห็นบัวงาม แล้วคร้าม สะท้านจิต
โอ้ชีวิต มนุษย์นี้ ที่สนุกสนาน
เคล้าทุกข์สุข มิยอมลี้ หนีจากพาล
เอาดวงมาน เกลือกกลั้ว มั่วอบาย

๐ เห็นความสนุก ที่เป็นสุข เพียงชั่วแล่น
มิมองแก่น พรหมจรรย์ไว้ ให้ใจหาย
บัวเจ้าเอย นับวันเจ้า คงเฉาตาย
มีอบาย เป็นที่ไป ให้ระทม

๐ นิพพานนี้ มีที่ ให้เจ้าไป
ทางครรไล ทรงชี้ไว้ ให้สุขสม
อริยมรรคาแท้ แก้ระทม
ออกจากตม โผล่พ้นน้ำ กันเถิด...บัว
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 เปิดอ่านหน้านี้  5853 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย