สังคมครอบครัวสำคัญมาก มีผลต่อสังคมใหญ่

 chai-aroon  

@ เมื่อความดี ความไม่ดี แยกไม่ออก
ก็ขอบอก ว่าสังคม คงวุ่นหนอ
ขาดศึลธรรม ตัณหามาก ไม่เพียงพอ
คนดีท้อ หลีกหายไป จากสังคม
@ สังคมเล็ก ครอบครัว สำคัญสุด
หากจะหยุด ความไม่ดี ต้องสั่งสอน
พ่อแม่เป็น ดวงแก้ว ที่ให้พร
คอยสั่งสอน เน้นศีลธรรม แต่เยาว์วัย.
ต.เตชปญฺโญ   

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor?_rdr

5,968


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย