เศรษฐกิจพอเพียงกับทางสายกลาง

 chai-aroon  

@ ความพอเพียง เคียงคู่ สู่ความสุข
พ่อหลวงปลุก ให้คนไทย รวมประสาน
ไม่ฟุ้งเฟ้อ เห่อสังคม เกินประมาณ
เพื่อลูกหลาน ไทยได้สุข ที่พอเพียง
@ พุทธองค์ ท่านทรงสอน ทางสายกลาง
ก็ไม่ต่าง กับพ่อหลวง ท่านสอนไว้
ลองมองย้อน อดีตที่ มากเกินไป
เริ่มต้นใหม่ ในความสุข ทางสายกลาง.
ต.เตชปญฺโญ


• วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เอนไซม์หยอดล้างตา Eye Drop

• ชีวิตต้องอาญาธรรม

• สวดคาถาของหลวงปู่ทวดจะเป็นเช่นใด?
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย