เศรษฐกิจพอเพียงกับทางสายกลาง

 chai-aroon   1 เม.ย. 2560

@ ความพอเพียง เคียงคู่ สู่ความสุข
พ่อหลวงปลุก ให้คนไทย รวมประสาน
ไม่ฟุ้งเฟ้อ เห่อสังคม เกินประมาณ
เพื่อลูกหลาน ไทยได้สุข ที่พอเพียง
@ พุทธองค์ ท่านทรงสอน ทางสายกลาง
ก็ไม่ต่าง กับพ่อหลวง ท่านสอนไว้
ลองมองย้อน อดีตที่ มากเกินไป
เริ่มต้นใหม่ ในความสุข ทางสายกลาง.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5884 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย