เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ หนุน 41 ร.ร. ผลิตหนังสั้นธรรมะ

 Webmaster  


นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมการศาสนาตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยแสวงหาแนวทางเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจที่จะร่วมกิจกรรมผ่านสื่อภาพยนตร์ ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนและเข้าถึงได้ง่าย ภายใต้โครงการจัดแสดงผลงานภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมตรัง และโรงละครแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการผลิตภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้น ความยาว 10-15 นาที เน้นถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่นภายในครอบครัว และนำหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นมาสอดแทรกในภาพยนตร์

นายสดกล่าวว่าการจัดแสดงผลงานภาพยนตร์ปีนี้ มีโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วม 41 โรงเรียน จากจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองคาย ขอนแก่น อุดรธานี ระยอง ตราด จันทบุรี ลำปาง ลำพูน พะเยา พังงา ภูเก็ต ระนอง พัทลุง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส นนทบุรี และกรุงเทพฯ รวม 41 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นผลงานภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเด็กร่วมกันทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ คิดเนื้อหาของเรื่อง เขียนบท กำกับการแสดง คัดเลือกผู้แสดง ถ่ายทำ ตัดต่อและบันทึกเสียงเองทั้งหมด ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก นำมาจัดแสดงพร้อมจัดพิธีมอบโล่รางวัล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ณ โรงละครแห่งชาติ และกรมการศาสนาจะนำไปเผยแพร่ต่อไปที่มา : ข่าวสดรายวัน

17,318


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย