01 (09/04/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความมียศ"

 Webmaster  

01 (09/04/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความมียศ"


โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก "โลกธรรม 8 โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ"

โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก
เรื่อง ว่าด้วยเรื่องโลกธรรม 8 เรื่อง "ความมียศ"

โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ

วันที่ 9 เมษายน 2566

ณ ชั้น 2 ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยเพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=LvV14Px-96U&list=PLL4WMAjhDbGiXIBtEUjvwi41o4EeHkQJa&index=4

2,998


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย