สุขจิต-จิตสุข

 DhammaDD   30 ก.ค. 2554

สุขดวงจิต คิดดี มีแต่ให้
สุขใดเล่า ที่ควรจะ แสวงหา
สุขที่จิต คิดที่สุข ชื่นอุรา
สุขนำมา ให้จิต คิดทำดี..........   
สุขจากการงานเบิกบานจิต
สุขไกล้ชิดสติ ปัญญาบารมี
สุขกับกาลเวลาผ่านนาที
สุขยินดีพอใจในการงาน
สุขเกิดจากวิริยะมาประสาน
สุขร่วมงานกับจิตตะกันเต็มที่
สุขจากวิมังสาร่วมพิจารณาคดี
สุขอิทธิบาท4มาร่วมทุนหนุนสินติ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย