อวยพรวันเกิดป้าหนูนิด

 เฟื่องฟ้า   6 ก.ย. 2554

  ขออวยพรวันเกิด

ทุกๆสิ่ง เคลื่อนผ่านไป ไวดั่งแสง
จากเด็กแดง ไร้เดียงสา มาสู่สาว
ผ่านหนาวร้อน เจอบ้างสุข ทุกข์บางคราว
ท้าวย่างก้าว มิเคยหวั่น ทั้งวันคืน

ด้วยดวงจิต คิดใฝ่ ในกุศล
เปรียบอุบล พ้นคู ดูสดชื่น
ถึงอย่างไร บัวนั้นหนา หายั่งยืน
มิอาจฝืน เหหัก ไตรลักษณา 

  จำได้ไหม วันเกิดใคร ในวันนี้
คนคิดดี ทำดี วจีกล้า
เคยสอนฉัน ให้รู้ซึ้ง ถึงธัมมา
มิเคยล้า คอยประคอง ปกป้องเดิน

ท่านนั้นคือ ป้าหนูนิด มิผิดแน่
คนเก่าแก่ ธรรมะไทย ใคร่สรรเสริญ
ขออวยพร ทำสิ่งใด ให้เจริญ
หากเผชิญ โรคภัย ให้หายพลัน

แม่หิ่งห้อย เอ่ยปาก ขอฝากด้วย
ให้ฉันช่วย กล่าวอวยพร กลอนสั้นๆ
บอกให้ป้า มีความสุข ทุกคืนวัน
ดุจแสงจันทร์ เฉิดฉาย ปลายฟ้าไกล...เฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้าและแม่หิ่งห้อยน้อยขออวยพรวันเกิดให้ป้าหนูนิด และครอบครัวจงมีแต่ความสุข ไร้ทุกข์ภัย
( แม่หิ่งห้อยน้อยแบกพระไตรฯไปอำเภอห้วย กระเจา จ.กาญจนบุรี )
    


๐ หกกันยาครบรอบ ...... เวียนมา
หิ่งห้อยฯ น้อมพรมา ...... แด่ท่าน
ขอน้อมสัจจ์ศาสดา ....... แทนถ้อย วจีกาญจน์
พบแต่สุขถึงนฤพาน ...... ยิ่งแท้ด้วยกุศล

๐ ทานใดไปเลิศเท่า ..... ธรรมทาน
ทานที่ท่านเจือจาน ....... ก่อเกื้อ
ผลานิสงส์กุศลทาน ....... มีอยู่
ขอจงส่งผลเอื้อ ........... ท่านให้ลุธรรม

๐ ศีลใดไป่เลิศเท่า ....... ปาฏิโมกข์ สังวร
อานิสงส์พาพ้นโศก ....... ทุกหล้า
ศีลท่านพาพ้นวิโยค ....... อีกให้ พ้นพาล
ปกป้องท่านฟันฝ่า ......... เจริญแกล้วอินทรีย์

๐ ภาวนา ใดไป่เลิศเท่า ... ทรงฌาน
ผลานิสงส์พาสู่ญาณ ....... ยิ่งแท้
อีกเพียรจิตสู่ฌาน .......... มุ่งมั่น
บุญที่เพียรสั่งสมแล้ ........ ลุมัคคผลเทอญ

๐ กาลมงคลดลวิถีล้น ...... ชื่นจิต
ชุติมายอดมิ่งมิตร ........... เฉลิมศรี
หกกันยากาลสถิต .......... ครบรอบ เกิดวาร
ขอพรเทพเปล่งวจี .......... ร่วมสรรค์พรธรรม

ขอบคุณ เฟื่องฟ้ามากค่ะ
วันนี้แม่ไปที่ รร.บ้านหนองไผ่ อ.ต่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
อบรมค่ายพุทธบุตร ๗-๙ กย. นี้ ค่ะ จะนำบุญมาฝากทุกท่านค่ะ

บัณฑิตทั้งหลาย
ย่อมไม่ให้ทานเพราะเหตุแห่งสุข
อันก่อให้เกิดอุปธิเพื่อภพต่อไป
แต่บัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้น
ย่อมให้ทานเพื่อความหมดสิ้นอุปธิ
เพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียว


บัณฑิตทั้งหลาย
ย่อมไม่รักษาศีลเพราะเหตุแห่งสุข
อันก่อให้เกิดอุปธิเพื่อภพต่อไป
แต่บัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้น
ย่อมรักษาศีลเพื่อความหมดสิ้นอุปธิ
เพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียว


บัณฑิตทั้งหลาย
ย่อมไม่เจริญฌานเพราะเหตุแห่งสุข
อันก่อให้เกิดอุปธิเพื่อภพต่อไป
แต่บัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้น
ย่อมเจริญฌานเพื่อความหมดสิ้นอุปธิ
เพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียว


บัณฑิตทั้งหลาย
ย่อมให้ทาน ย่อมรักษาศีล ย่อมเจริญฌาน
เพื่อความหมดสิ้นอุปธิ
เพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียว
มีจิตเอนไปในพระนิพพาน
มีจิตน้อมไปในพระนิพพาน
เหมือนแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลฉะนั้นเจริญในธรรม เจ้าค่ะ
.

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย