บทขับเสภา เรื่อง”กฐินวัดบุศย์ฯ” ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

 dhammanews   24 ต.ค. 2555

วันที่สี่พฤศจิกายนโยมวัดบุศย์ฯ ผู้ผ่องผุดด้วยเจตนามหากุศล
ได้ทุ่มเทปัจจัยกายกมล ทำกุศลบุญกฐินปิ่นบุญญา
เป็นกฐินสามัคคีช่างดีเหลือ ได้แผ่เผื่อเกื้อกูลทุ่มจัดหา
เป็นกุศลอุดหนุนทุ่มศรัทธา นคราเมืองใหญ่ได้มาเจอ.

ทั้งฟอร์ทเวิร์ทอาลิงตันทั้งดัลลัส ได้ร่วมหัตถ์ทำบุญอุ่นเสมอเป็น
เป็นปึกแผ่นแสนดีที่เลิศเลอ ทั้งคุณเธอเอ่อยิ้มดูอิ่มบุญ.
ได้ส่งเสริมวินัยสงฆ์ตรงช่วยพระ ได้ชำระกายใจได้อุดหนุน
ได้ถวายผ้ากฐินถิ่นใบบุญ ได้ก่อทุนสามัคคีนี้ยาวนาน

ได้สืบสานวัฒนธรรมนำชาวพุทธ ได้พิสูจน์ศรัทธามหาศาล
ได้ปลูกฝังทางดีที่ยาวนาน ให้ลูกหลานต่างประเทศวิเศษจัง
จะขอกล่าวเล่าตำนานกาลกฐิน เข้าสู่ถิ่นวินัยให้ถึงฝั่ง
เพื่อเปิดเผยที่มาหาปิดบัง เป็นพลังเพิ่มปัญญาสาธุชน

มีภิกษุกลุ่มใหญ่ในอดีต อยู่จารีตเข้าพรรษหาสับสน
ออกพรรษาจะไปเพื่อได้ยล ทศพลองค์ปราชญ์วิลาสคุณ
ได้เดินทางปาเฐยยะ-สาวัตถี บนภูรีที่ระดาด้วยห่าฝนฯ
ทั้งขึ้นบกลงหนองต้องผจญ เปื้อนดินโคลนจมเวจจ์เวทนา

จึงเปียกปอนจีวรพาดขาดรุ่งริ่ง นับเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงศึกษา
ทอดพระเนตรเห็นภิกษุที่จรมา เวทนาสงสารปานทุกข์ตน
จึงอนุญาตว่าต่อไปให้เปลี่ยนผ้า พอถึงคราออกพรรษาหลังหน้าฝน
ให้ภิกษุแสวงหาวัตถาตน แล้วรวมพลสามัคคีมีผลงาน

แสวงหาผ้าได้ให้เย็บตัด อนุมัติมอบให้ใจประสาน
แด่ภิกษุใช้ผ้าเก่าที่ยาวนาน จีวรท่านเก่าคร่ำทำให้เธอ
จุดมุ่งหมายวินัยกรรมทำตรงนี้ พระองค์มีเจตนาอย่าให้เผลอ
สร้างความรักสามัคคีดีนะเออ ไม่บำเรอแต่บำรุงอบอุ่นใจ

ให้พระสงฆ์หาผ้ามาประสาน เย็บติดกันแล้วยอมพร้อมกันให้ฯ
เป็นกำเนิดแห่งนิติอธิปไตย ร่วมแรงใจแรงกายได้พลัง
ปัจจุบันโยมญาติอยากได้บุญ จึงลงทุนอาสาหาที่สร้าง
รับภาระหาผ้ามาทอดวาง เป็นเส้นทางสู่บุญอุ่นดวงมาลย์

อีกทั้งช่วยพระสงฆ์ไม่ลำบาก บริจาคปัจจัยด้วยช่วยประสาน
เพื่อแปรรูปปัจจัยใช้หลายงาน แล้วแต่ท่านจะนำไปใช้ถูกกาล
ขอขอบคุณทุกท่านในงานนี้ ที่ได้มีความฝักใฝ่ใจประสาน
ได้สละเวลามาร่วมงาน สร้างผลทานสามัคคีมีวินัย

ขออวยพรทุกท่านนั้นเป็นสุข หมดความทุกข์ขุ่นข้องจงผ่องใส
จะไปสู่แห่งหนตำบลใด สดใสและสุขีนิรันดร์เทอญ.ฯ
...........................................................................
เจริญพรขอบคุณที่นำำคำกลอนวัดบุศย์ฯมาโพสต์

ติดตามกิจกรรมวัดบุศย์ฯได้ที่ (facebook) http://www.facebook.com/watbusaya.dhammavanaram(เว็บไซต์วัดบุศย์ฯ) http://www.watbusaya.org/Homepage2012.htm
 เปิดอ่านหน้านี้  5847 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย