คุณแห่งกาม ... รูป

 dhammanews   16 ก.ย. 2555

ธรรมยามสาย
คุณแห่งกาม ... รูป

๐ ได้รู้ว่า กามนี้หนอ ก็มีคุณ
ช่วยค้ำจุน ให้สนุก และสุขศานต์
เห็นรูปสวย ชื่นชีวิต จิตชื่นบาน
ก็เปรมปรีดิ์ สุขสราญ ไม่ทุกข์ทน

๐ แต่เนื่องจาก จิตมิได้ ฝึกฝนไว้
จึงปล่อยไป ตามผัสสะ พาท่องหน
ตามกิเลส ที่รุมเร้า ในใจตน
หนีมิพ้น ตัณหา เข้าครองใจ

๐ ความอิ่มสุข โสมนัส ธ ตรัสสอน
พึงสำเหนียก สังวร ทุกสมัย
มีความงาม เปล่งปลั่ง เป็นคุณไซร้
ทำให้จิต สดใส ยามทัศนา

๐ เชิญผู้อ่าน ศึกษา พระไตรปิฎก
ที่แม่ยก มาประกอบ ชอบสิกขา
คุณของรูป ตรัสไว้ ไม่พรรณา
พอโพสต์หน้า มาดูโทษ แห่งรูปกันฯ

เชิญติดตามมานะคะ .....

***************************************
กาม = กามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
ผัสสะ = การถูกต้อง การกระทบ การสัมผัส
โสมนัส = ยินดี ความดีใจ ความสุขใจ ความปลื้มใจ
สิกขา = ศึกษา


เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

****************
 เปิดอ่านหน้านี้  5719 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย