ข่าวธรรมะ


# เรื่อง อ่าน
 จัด 4 งานบุญใหญ่เฉลิมพระเกียรติในหลวง
 พะเยา - จัดบวชเฉลิมพระเกียรติฯ 89 รูป เข้‰าศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดศรีโคมคำ
 น่าน - เร่งซ่อมโบราณสถานน้ำท่วม
 ปลื้มสถานธรรม-พุทธอุทยานเพชบุระ คาดเสร็จภายในธ.ค.2554
 ร.ร.วัดบวรฯจัดงานเทิดพระเกียรติ บวชสามเณรถวายในหลวง
 องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เชิญภาคีสมาชิก70ประเทศจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง
 สำเนา ไตรยภูมิพระมาไลย แจกหอสมุด


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย