เชิญร่วมงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมและสรงน้ำพระธาตุ วัดศรีดอนชัย ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

วันที่ 20 - 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เชิญร่วมงานปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม สรงน้ำพระธาตุ

วันที่ 30 - 31 มกราคม ถึงวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2556 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แนวสติมหาปัฏฐาน 4
และ บวช เนกขัมมะ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เชิญร่วมเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ( สังเวชนียสถาน )
วางศิลาฤกษ์ อาคารหลังใหม่ และร่วมสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีดอนชัย

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ และ ภัตตาหาร พร้อมตั้งโรงทานโดยพร้อมเพรียงกัน
ร่วมทำบุญ ติดต่อได้ที่ พระอาจารย์ ศึกษา กัลยาณธัมโม เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย
โทร. 08 6182 0712DT010102

อคฺคเมโธภิกษุ

 เปิดอ่านหน้านี้  3028 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย