พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก ข่าวธรรมะ
Share |

เชิญร่วมงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมและสรงน้ำพระธาตุ วัดศรีดอนชัย ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

วันที่ 20 - 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เชิญร่วมงานปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม สรงน้ำพระธาตุ

วันที่ 30 - 31 มกราคม ถึงวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2556 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แนวสติมหาปัฏฐาน 4
และ บวช เนกขัมมะ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เชิญร่วมเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ( สังเวชนียสถาน )
วางศิลาฤกษ์ อาคารหลังใหม่ และร่วมสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีดอนชัย

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ และ ภัตตาหาร พร้อมตั้งโรงทานโดยพร้อมเพรียงกัน
ร่วมทำบุญ ติดต่อได้ที่ พระอาจารย์ ศึกษา กัลยาณธัมโม เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย
โทร. 08 6182 0712
ได้รับอนุโมทนา 5 ครั้ง จาก yajai, ramdhamma, jinin, jinin, yuiflukefo,

ขอเลขที่บัญชีด้วยค่า
kwanruean 11 ธ.ค. 2555 เวลา 11:53 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1

ทางวัดไม่มีหมายเลขบัญชีนะครับ ถ้าสนใจทำบุญ หรือจะเข้าไปร่วมบุญ ก็ ขอให้ติดต่อกับทางวัดได้เลย
หรือ http://www.9750radio.com/
อคฺคเมโธภิกษุ 22 ธ.ค. 2555 เวลา 08:40 น. โพสต์: 2 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 5 คำตอบที่ 2

DT010102
อคฺคเมโธภิกษุ

7 ธ.ค. 2555 เวลา 09:30 น.

โพสต์: 2
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 5
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1959 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย