พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก ข่าวธรรมะ
Share |

บวชเณร กันไหม โยม มาร่วม บูชาผ้าไตร เกาะชายผ้าเหลือง บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

บวชเณร กันไหม โยม มาร่วม บูชาผ้าไตร เกาะชายผ้าเหลืองบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๖
ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
ติดต่อสอบถามที่ : ฝ่ายบริการอบรมวัดไผ่เหลือง โทร: ๐๘๗ ๘๘๓ ๒๕๔๔, ๐๒ ๙๒๑ ๒๑๒๘
........................................................................................................................................
กำหนดการ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๖

ทางวัดไผ่เหลืองได้เปิดรับสมัครสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ - ตั้งแต่ ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร
๑๐,๑๗,๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ - เปิดรับสมัคร
(Download ใบสมัครและคำท่องขานนาคและบทให้พรได้ที่ www.watphailuang.com )
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ - มอบตัวอยู่วัด
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ - ปลงผมเจ้านาค
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ - บรรพชาสามเณรภาฤดูร้อนรุ่น สืบอายุพระพุทธศาสนา
๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ - ลาสิกขาสามเณรภาฤดูร้อนรุ่น สืบอายุพระพุทธศาสนา
คุณสมบัติ
๑. นักเรียนชายอายุระหว่าง ๑๐-๑๕ ปี
๒. มีความสมัครใจและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
๓. มีร่างกายแข็งแรงและไม่ติดสิ่งเสพติด
๔. ยินดีปฏิบัติตลอดโครงการฯ
- สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
- นักเรียนที่สมัครบรรพชาต้องผ่านการสอบขานนาคและสอบสัมภาษณ์
- นักเรียนที่ท่องขานนาคได้แล้ว สามารถสอบขานนาคได้ในวันสมัคร
- วันสมัคร ใส่ชุดนักเรียน
ติดต่อสอบถามที่ : ฝ่ายบริการอบรมวัดไผ่เหลือง โทร: ๐๘๗ ๘๘๓ ๒๕๔๔, ๐๒ ๙๒๑ ๒๑๒๘
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บวชเณร กันไหม โยม มาร่วม บูชาผ้าไตร เกาะชายผ้าเหลือง
- มีความจำนงเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสามเณร บูชาผ้าไตร (รูปละ 1,000 บาท)
- เจ้าภาพอาหารเช้า/ต่อมื้อ 4000 บาท
- เจ้าภาพอาหารเที่ยง/ต่อมื้อ 4500 บาท
- เจ้าภาพน้ำปานะ/ต่อมื้อ 2000 บาท
ติดต่อสอบถามที่ : ฝ่ายบริการอบรมวัดไผ่เหลือง โทร: ๐๘๗ ๘๘๓ ๒๕๔๔, ๐๒ ๙๒๑ ๒๑๒๘
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : บวชเณร กันไหม โยม มาร่วม บูชาผ้าไตร เกาะชายผ้าเหลือง บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
ได้รับอนุโมทนา 3 ครั้ง จาก sopa, Supatorn, jinin,


ooh3939 28 ก.พ. 2556 เวลา 21:05 น. โพสต์: 58 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 12 คำตอบที่ 1

DT010849
ooh3939

19 ก.พ. 2556 เวลา 13:28 น.

โพสต์: 58
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 12
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1923 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย