มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วม ศึกษาอภิธรรมนำไปสู่การเจริญภาวนา โดย แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม และ อาจารย์ผู้สอนพระอภิธรรมวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วม
ศึกษาอภิธรรมนำไปสู่การเจริญภาวนา

โดย แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม และ
อาจารย์ผู้สอนพระอภิธรรมวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ.ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔
baanaree.net
twitter.com/baanaree
facebook.com/baanareefoundation
(กิจกรรมทุกวันศุกร์)DT012689

textbaanaree

 เปิดอ่านหน้านี้  2389 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย