สุโขทัย วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู ) จังหวัดสุโขทัย จัดปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์-ปฏิบัติธรรม

กำหนดงานปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์-ปฏิบัติธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๘๕ พรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
๒๐๘/๑๐ บ้านใหม่ หมู่ ๑ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ นี้

ขอนิมนต์พระภิกษุ-และเจริญพรอุบาสก-อุบาสิกา มาร่วมปฏิบัติธรรม อบรมจิตภาวนา เสริมสร้าง บารมีธรรม ถือเนกขัมมะปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรกุศลธรรมต่าง ๆ และเพื่อความสามัคคีธรรมในหมู่พุทธบริษัท และเพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญสถาพรตลอดไป

กำหนดการ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ลงทะเบียน /ขอปริวาส (อุบาสก-อุบาสิกา สมาทานศีลปฏิบัติ)
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ออกอัพภาน /ลาศีล ๘ เสร็จพิธี

หมายเหตุ วันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มาร่วมงานปฏิบัติธรรม/พร้อมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งผู้ประพฤติธรรมโดยทั่วกัน ณ โอกาสนี้
เปิดรับจองเป็นเจ้าภาพ ค่าอาหาร/น้ำปานะ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ตลอดวัน
-เวลา ๐๙.๐๙ น. (๓ โมงเช้า) ของทุก ๆ วัน ทำพิธีถวายภัตตาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
-เวลา ๐๙.๑๙ น. (๓ โมงเช้า ๑๙ นาที) ของทุก ๆ วัน มีการตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ภายในบริเวณวัด ไปตลอดเสร็จการจัดงาน
-เวลา ๑๕.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น. (บ่าย ๓ โมง ถึง ๑ ทุ่ม) ของทุก ๆ วัน ร่วมถวายเครื่องดื่ม/และน้ำปานะ

ติดต่อสอบถามที่ พระครูไพจิตวรคุปต์
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
โทร.๐๕๕-๖๘๕ ๓๐๙, มือถือ.๐๘๗-๑๙๘ ๔๙ ๖๙.

Emil : [url][url][url]shisombun@hotmail.com[/url[/url[/url]]]DT011717

praseht

 เปิดอ่านหน้านี้  3962 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย