มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติ แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น. แนะนำการปฏิบัติเจริญสติโดย พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ วัดปลายนา จ.ปทุมธานี

มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติ
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
แนะนำการปฏิบัติเจริญสติโดย
พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ วัดปลายนา จ.ปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔
baanaree.net
twitter.com/baanaree
facebook.com/baanareefoundation
(กิจกรรมทุกวันพุธ)DT012689

textbaanaree

 เปิดอ่านหน้านี้  1795 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย