ข่าวธรรมะ


# เรื่อง อ่าน
 ปฏิบัติธรรม
 กฎแห่งกรรม ชุดที่ 20 และ ประวัติพระราชพรหมยาน วีระถาวโร ลพ.ฤๅษีลิงดำ แจกเป็นธรรมทานฟรี
 วัดมเหยงคณ์ชวนสร้างโบสถ์ รวมพุทธสถาน3สิ่งสำคัญ
 สงกรานต์บ้านยางราก
 ใส่บาตรอาหาร หวาน-มัน-เค็ม ต้นเหตุพระอาพาธ
 เชิญร่วมงานพิธีเปิดสาขาบ้านสวนพีระมิด
 ปฏิทินบุญบ้านสวนพีระมิด ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน2556 :
 กำหนดการบวชเณรหมู่ และศีลจาริณี
 พระแท้ ที่พระไทยควรดู ควรปฎิบัติตาม เพื่อผลแห่งทางพ้นทุกข์ "นิพพาน"
 Baansuanpyramid Facebook
 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒
 เหตุและหนทางดับปัญหา
 บวชเณร กันไหม โยม มาร่วม บูชาผ้าไตร เกาะชายผ้าเหลือง บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
 สุโขทัย วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู ) จังหวัดสุโขทัย จัดปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์-ปฏิบัติธรรม
 สหรัฐอเมริกามอบ4ล้าน โครงการบูรณะฟื้นฟูวัดไชยวัฒนาราม
 เรียนเชิญฟังธรรม โดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556 เวลา 9.00 - 11.30 น ณ สวนธรรม ศรีปทุม จ. ปทุมธานี
 กรมการศาสนา-ปิ๊งไอเดีย พุทธสภา รวมภาคีเครือข่ายประสานทำงาน
 เส้นทางการเดินธุงดงค์
 มหาเถรฯเปิดวัดทั่วปท.สวดมนต์รับปีใหม่
 มหาจุฬาฯเชียงใหม่นำพระนิสิต ไทย-ต่างประเทศปฏิบัติธรรม
 เฟ้นสุดยอดประติมากรรม โครงการเพชรยอดมงกุฎครั้งที่2
 สมโภชใหญ่องค์พระปฐมเจดีย์ น้อมถวายพระราชกุศล
 วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล-สร้างพุทธสถานฯ
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติ แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. แนะนำการปฏิบัติเจริญสติ โดย พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม สวนธรรมสากล จ.สงขลา
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วม ศึกษาอภิธรรมนำไปสู่การเจริญภาวนา โดย แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม และ อาจารย์ผู้สอนพระอภิธรรมวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม แสดงธรรมโดย ท่านพระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) แห่งวัดบึงลัฏฐิวัน จ.อยุธยา วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ศาลาปันมี
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติ แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น. แนะนำการปฏิบัติเจริญสติโดย พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ วัดปลายนา จ.ปทุมธานี
 เชิญร่วมงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมและสรงน้ำพระธาตุ วัดศรีดอนชัย ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็มิสู้รู้เรื่องดับทุกข์
 เชิญบูชาหลวงพ่อขาววัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา นนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงครังและศาลาปฏิบัติธรรม


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย