พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎก  พระธรรม  ธรรมะปฏิบัติ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  ทำเนียบวัดไทย  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 หน้าแรก   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างน้ำประปา(เจาะบ่อพร้อมปั้ม)ถวายแก่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเปิดใหม่

 เนื่องจาก...สำนักสงฆ์แสงธรรม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็นสำนักสงฆ์เปิดป่าใหม่ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ ซึ่งต้องใช้การเจอะบ่อบาดาล พร้อมปั้มน้ำ จำนวน ๑ ชุด ดังนี้
๑. ค่าาขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ จุด ราคา ๑๒,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท
๒. ค่าตัวปั้มใช้สำหรับดูดน้ำ พร้อมท่อประปาบางส่วน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ตามรายการดังกล่าวมานี้
จึงได้บอกบุญมายังศรัทธาสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน เพื่อจักได้ร่วมกันทำบุญให้ถูกต้องและเหมาะสมกับเจตนาของตนสืบไป
เบื้องต้นนี้...ขออนุ๋โมทนาในกุศลจิต พร้อมทั้้งขอให้กุศลกรรม จงดลบันดาลให้ญาติิโยมท้้งหลาย จึงประสบแต่ความสุขทุกท่านเทอญ...สาธุ
ติตต่อทำบุญได้ที่..พระอาจารย์บุญส่ง โชติวโร โทร..๐๘๕-๗๑๒-๖๙๗๒
ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 849-0-22380-7 (ต้องการอนุโมทนาบัตร แจ้งด้วยนะคุณโยม เจริญพร สาธุ)

DT017648  พระมหาบุญส่ง  : DT017648, 
 26 ม.ค. 2559 เวลา 16:18 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 1  
  ความคิดเห็นที่ 2  

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

 Go to top


จีรัง กรุ๊ป


Copyright © 2016 · All Rights Reserved · ธรรมะไทย