ปฏิบัติธรรม

ขอเชิญปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ วัดยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
วันที่ 10-13 สิงหาคม 2556
DT014389

ธรรมอำไพ

 เปิดอ่านหน้านี้  1865 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย