ปลื้มสถานธรรม-พุทธอุทยานเพชบุระ คาดเสร็จภายในธ.ค.2554

นายไพบูลย์ ณ บุตรจอม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินการก่อสร้างพุทธอุทยานเพชบุระว่า อาคารรองรับฐานพระตั้งแต่ฐานชุกชีขณะนี้เหลืองานเก็บ เช่น งานสี ฝ้าเพดาน และระบบปรับอากาศต่างๆ โดยภายในอาคารเริ่มตั้งแต่ชั้นลอย จะเป็นสำนักงานมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาฯ ห้องประชุม รวมทั้งสำนักงานศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวและการค้าในประเทศและต่างประเทศ

ในส่วนนี้เหลือเพียงงานผนัง และห้องน้ำ ส่วนชั้นล่างขณะนี้งานปูพื้นแกรนิตดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 80 ก็จะเหลืองานผนัง ประตู หน้าต่าง ระบบระบายอากาศ ซึ่งชั้นล่างนี้จะยังไม่มีการกั้นห้อง เป็นห้องโถงใหญ่ไว้สำหรับเพื่อให้การท่องเที่ยวมาดำเนินการจัดพื้นที่เป็นที่แสดงสินค้าโอท็อป ซึ่งน่าจะเป็นส่วนของจังหวัดในการดำเนินการจัดการในส่วนนี้ โดยภาพรวมแล้วขณะนี้การก่อสร้างพุทธอุทยานได้ดำเนินเสร็จสิ้นไปแล้วกว่าร้อยละ 80 และมั่นใจว่าภายในเดือนธันวาคม 2554 จะดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามสัญญาอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดสร้างพุทธอุทยานเพื่อเป็นโครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2554 ณ ที่ดินราชพัสดุข้างสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นทำเลที่เด่นเป็นสง่าและเป็นมงคล บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 21 ด้านหลังมีสระน้ำขนาดใหญ่ 80 ไร่ เชื่อมโยงไปยังแม่น้ำป่าสักสายเก่า ซึ่งเป็นลำน้ำตามตำนานที่พบองค์พระพุทธมหาธรรมราชาครั้งแรก และให้ใช้ชื่อว่า พุทธอุทยานเพชบุระ มีพระพุทธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก 11.984 เมตร ประดิษฐานเป็นองค์ประธาน


http://www.phetchabun.biz/board/read.php?tid=107


ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

DT010402

dhammanews

 เปิดอ่านหน้านี้  2590 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย