โครงการจัดสร้างหอพระไตรปิฏกประชุมธรรมริมน้ำ

เนื่องจาก สำนักสงฆ์คำนกเปล้า ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นสำนักสงฆ์ที่มีบ่อสระน้ำขนาดใหญ่ ภายในบริเวณสำนักสงฆ์ดังกล่าว..จึงมีความประสงฆ์จะจัดทำหอพระไตรปิกฏขึ้น ..เพื่อเผยแผ่พระสัจธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาจารย์เจ้า..พระพุทธเจัาของเรา..จึงมีโครงการดังกล่าวขึ้น..
จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนานิกชนร่วมกันทำบุญดังกล่าว..เพื่ออนุเคราะห์แก่คนทั่วไป..ให้คลายทุกข์..และพบหนทางแห่งสุข ตามทางที่พระองค์ได้ประทานไว้ในที่สุด.. ท่านใดสนใจร่วมกองบุญดังกล่าว..ติดต่อได้ที่...พระมหาบุญส่ง โชติวโร โทรศัพท์...๐๘๕-๗๑๒-๖๙๗๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..สาธุ..สาธุ..สาธุ..อนุโมทามิ...DT016788

พระมหาบุญส่ง โชติวโร

 เปิดอ่านหน้านี้  1493 


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย