เทศกาลเจริญสติ ปฏิบัติภาวนา สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

กำหนดการ เทศกาลเจริญสติ ปฏิบัติภาวนา สวดมนต์ข้ามปี
วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
.................................................................................
ช่วง ๑ เย็นค่ำ – สวดมนต์ ฟังธรรม หลังพระอาทิตย์อัสดง ณ ศาลาอเนกประสงค์
๑๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. พักทานอาหารเบา ๆ หรือน้ำปานะ ณ บริเวณซุ้มอาหาร
๒๐.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ โดย สสส.เครื่อข่ายงดเหล้า
๒๑.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. พักดื่มน้ำปานะ

ช่วงที่ ๒ ข้ามคืน – สมาธิภาวนาถือธุดงค์เนสัชชิก ณ ศาลาอเนกประสงค์ /
ณ ลานพุทธธรรม
(เนสัชชิก คือ การสมาทาน (สมัครใจเลือกปฏิบัติ) ถืออิริยาบถ นั่ง-ยืน-เดิน เพียง ๓ อิริยาบถ ไม่อยู่ในอิริยาบถนอน เป็นหนึ่งในธุดงควัตร ๑๓ ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ สำหรับท่านที่ถือไม่ไหวสามารถนอนพักที่วัดจัดเตรียมไว้ให้ที่อาคารปฎิบัติธรรม หรือจะเตรียมเต็นท์ กลด มาร่วมพักใต้ร่มไม้ในบริเวณที่กำหนดไว้)
๒๓.๒๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาและนานาพร
๒๔.๐๐ น. สมาธิภาวนา / สัญญาณระฆังรับปีใหม่
รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์
๐๑.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. สมาทานเจริญสติสมาธิภาวนา อานาปานสติ
ถือเนสัชชิกข้ามคืน (หรือเจริญสติภาวนาตามอัธยาศัย)

ช่วงที่ ๓ รับอรุณ – ทำวัตรเช้ารับอรุณปีใหม่และพรปีใหม่ ทำบุญตักบาตรปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธธรรม / อุโบสถ
๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. ทำวัตรเช้า สวดมนต์รับอรุณรุ่งปีใหม่
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ตักบาตรปีใหม่ พระภิกษุสงฆ์วัดไผ่เหลือง
๐๙.๐๐ น. จบกิจกรรมขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม ( โรงทาน )
ในงาน เทศกาลเจริญสติ ปฏิบัติภาวนา สวดมนต์ข้ามปี
ติดต่อสอบถามที่ : ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
โทร : ๐๘๗ ๘๘๓๒ ๕๔๔
email: vipassana-sati@hotmail.com


ที่มา : เทศกาลเจริญสติ ปฏิบัติภาวนา สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

DT010849

ooh3939

 เปิดอ่านหน้านี้  2514 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย