บทสวดธรรมจักร #หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

 Webmaster  

บทสวดธรรมจักร #หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)

เป็นพระภิกษุชาวไทย ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓
ท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม โดยยกเหตุการณ์ที่ท่านประสบและนับเป็นกฎแห่งกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ และเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ แบบพองหนอ-ยุบหนอ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติอย่างแพร่หลายอีกด้วย
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) เกิด วันพุธ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง
ตรงกับวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ณ บ้านม่วงหมู่ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๗ น.
อายุ ๘๗ ปี ๕ เดือน ๑๐ วัน พรรษา ๖๘

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=MBLe6zza07E

10,764


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย