ประวัติพระสงฆ์ไทย

ประวัติพระสงฆ์ไทย - เว็บไซต์ธรรมะไทยได้รวบรวมประวัติพระสงฆ์ไทยที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ลูกหลาน พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังได้รู้จัก ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติของท่าน เป็นตัวอย่าง เป็นข้อคิดสติ เตือนใจ ในการทำความดี การปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย