เทศกาลงานวัดช่วยชาติ

เว็บไซต์ธรรมะไทย ได้อยู่เคียงเคียงคู่คนไทยมาเป็นเวลานานกว่า ๒๐ ปี และในโอกาสนี้ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นความลำบากของพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากมีโรคระบาดเกิดขึ้น จึงมีดำริให้เปิดช่องทางให้คนทำมาหากินได้มีช่องทางในการค้าขายเพื่อการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อจรรโลงคุณภาพชีวิตของเราชาวไทยสืบต่อไป


เทศกาลงานวัดช่วยชาติ

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย