กองบุญกฐินสามัคคี

 PiyawanJ     24 ต.ค. 2564
เนื่องจากสถโควิดที่กำลังระบาดอย่างหนักในพื้นที่ ทางวัดถึงไม่สามารถจัดงานกฐินให้ท่านที่อยู่นอกพื้นที่มาร่วมบุญได้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้มีจิตศัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถ ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี วัดห้วยตงพัฒนาราม
เลขบัญชี 8280933190


ที่มา : นครศรีธรรมราช

1,973


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย