ปี2563 นี้ จะขอบอกว่า...ทำบุญวันละนิดจิตเเจ่มใส่ บุญใหญ่ 1 ปี มี 1 ครั้ง ทอดกฐิน สมทบทุนวางศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถ ออนไลน์ #วัดรัตนวราราม

 Thammarat789     28 ก.ย. 2563
ปี2563 นี้ จะขอบอกว่า...ทำบุญวันละนิดจิตเเจ่มใส่

บุญใหญ่ 1 ปี มี 1 ครั้ง ทอดกฐิน สมทบทุนวางศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถ ออนไลน์ #วัดรัตนวราราม

ที่มา : สุรินทร์

1,940


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย