ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาวัตถุมงคล ““พระกริ่งมหาฤๅษี , พระปิดตาวาสนาดี” ซึ่งจัดสร้างโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 Webmaster     5 ก.ค. 2566
มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาวัตถุมงคล ซึ่งจัดสร้างโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเงินรายได้ไปใช้สำหรับซื้ออาหารสัตว์ ที่ทางมูลนิธิ ฯ ได้ไถ่ชีวิตไว้ และใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มูลนิธิ ฯ จัดขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๓. “พระกริ่งมหาฤๅษี” คือ รูปแทนองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ สืบเนื่องจากมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมได้ดำเนินวิถีธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ชีวิตเปี่ยมสุขปลอดโรคภัยตามแบบอย่างขององค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ศาสตร์แห่งการรักษาที่สืบทอดมายาวนานยังประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างประมาณมิได้ การสร้างรูปเคารพครั้งนี้จึงเป็นการนอบน้อมอย่างยิ่งต่อองค์บรมครูและเป็นขวัญกำลังใจอันประเสริฐต่อผู้เจริญตามรอยมหาฤๅษี เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำแก่เงินและมวลสารศักดิ์สิทธิ์

"พระกริ่งมหาฤาษี
รูปแทนองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ เพื่อให้ชีวิตเปี่ยมสุข ปลอดโรคภัย
เนื้อนวโลหะแก่ทองคำแก่เงิน
และมวลสารศักดิ์สิทธิ์"

# จองบูชาวัตถุมงคล องค์ละ ๓,๐๐๐.- บาท

๔. “พระปิดตาวาสนาดี” เป็นความเชื่อถือศรัทธามาแต่โบราณในดินแดนสุวรรณภูมินี้ที่ได้สร้างรูปเคารพของพระอริยะสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกพระนามว่า พระภควัมบดี เป็นผู้มีเดชบารมี อิทธิฤทธิ์สูงส่ง ด้วยบำเพ็ญตบะเดชะอย่างแก่กล้ามีภูมิธรรมปัญญาญาณแตกฉานจนสำเร็จบรรลุอรหันต์ ปริศนาธรรมแห่งรูปเคารพอันเป็นอมตะนี้บังเกิดพลานุภาพเป็นนิรันตรายคือแคล้วคลาดปราศจากภยันตรายทั้งปวง อีกทั้งเป็นโภคทรัพย์โดดเด่นด้านเมตตามหานิยม เสริมส่งวาสนาบารมี ดังรูปลักษณ์ขององค์พระที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ในอิริยาบทเข้าภาวนากัมมัฏฐานท่าขัดสมาธิและมือทั้งสองยกขึ้นปิดหู ตา จมูก ปาก เป็นนัยยะทางธรรมที่ล้ำลึกยิ่งนัก อานุภาพแห่งองค์พระปิดตานี้สูงส่งจนเป็นที่นิยมแสวงหาพกพาติดตัวให้แคล้วคลาดปลอดภัย เดินทางไกลได้โชคหนุนดวงไม่ให้ตกยกยอไหว้ได้สมดังใจปรารถนา เป็นพระปิดตาเสริมสร้างบุญวาสนาให้ดียิ่งขึ้นไป เนื้อว่าน ๑๐๘ ผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ฝังพลอยและหินเสริมธาตุหนุนดวง

"พระปิดตาวาสนาดี พระภควัมบดี เป็นผู้มีเดช แคล้วคลาด ป้องภัย
โชคหนุนดวง ให้ได้สมดั่งปราถนา
เนื้อว่าน ๑๐๘ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์ "

# จองบูชาวัตถุมงคล องค์ละ ๕,๐๐.- บาท

***********************************************
ประธานในพิธีการจัดสร้าง โดย พระราชวิสุทธิญาณ ฯ เจ้าคณะจังหวังเชียงใหม่ / ลำพูน / แม่ฮ่องสอน และเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์


---------------------------------------------------
ติดต่อบูชาวัตถุมงคลได้ที่ :- คุณเอ๋ 080-7902623
หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี มูลนิธิ รัศมีแห่งธรรม
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่โจ้ เลขที่บัญชี 853-209083-8
ชำระเงินแล้ว กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดแจ้งการชำระเงินที่นี่

http://www.rasameehangdhama.org/


ที่มา : เชียงใหม่

1,898


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย