ส่งความสุขแบบไทย รับพรปีใหม่แบบพุทธ ที่วัดป่าภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์

 ศิษย์วัดทับเบิก    23 ธ.ค. 2554

 ส่งความสุขแบบไทย รับพรปีใหม่แบบพุทธ ที่วัดป่าภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์  ส่งความสุขแบบไทย รับพรปีใหม่แบบพุทธ ที่วัดป่าภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์


 ส่งความสุขแบบไทย รับพรปีใหม่แบบพุทธ ณ วัดสูงที่สุดในเมืองไทย ที่วัดป่าภูทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญพระชัยมงคลคาถา ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาข้ามปี ตั้งแต่เวลา 20.00น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จนลุเข้าศักราชใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 รับการประพรมน้ำพุทธมนต์จากพระเดชพระคุณพระอาจารย์วัชระ วิจิตโต และจารึกชื่อ-นามสกุล ลงบนแผ่นดวงทั้งของตนเองและครอบครัว เพื่อฝากดวงไว้กับพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจะนำบรรจุใต้ฐานพระมหาธาตุเจดีย์ โพธิปักขิยธรรม (เจดีย์เพชร 37 ยอด) เพื่อความเป็นศิริมงคลและมหามงคลอันสูงสุด  ส่งความสุขแบบไทย รับพรปีใหม่แบบพุทธ ณ วัดสูงที่สุดในเมืองไทย ที่วัดป่าภูทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญพระชัยมงคลคาถา ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาข้ามปี ตั้งแต่เวลา 20.00น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จนลุเข้าศักราชใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 รับการประพรมน้ำพุทธมนต์จากพระเดชพระคุณพระอาจารย์วัชระ วิจิตโต และจารึกชื่อ-นามสกุล ลงบนแผ่นดวงทั้งของตนเองและครอบครัว เพื่อฝากดวงไว้กับพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจะนำบรรจุใต้ฐานพระมหาธาตุเจดีย์ โพธิปักขิยธรรม (เจดีย์เพชร 37 ยอด) เพื่อความเป็นศิริมงคลและมหามงคลอันสูงสุด
  3,516 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย