ตรุษจีนปี ๕๕ ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดป่าคลอง ๑๑

 dokaimug    6 ก.ค. 2554

[center] ตรุษจีนปี ๕๕ ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดป่าคลอง ๑๑
ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ๑๒๑๗๐
๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ตัดลูกนิมิต
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถาม ๐๘๙ - ๒๕๘๐๕๘๓
 
[img]http://item.slide.com/r/1/0/i/GFCa-UHWwD-mmYvAOpgpPxlQIyb8jIR6/[/img]
[img]http://item.slide.com/r/1/0/i/h5jV6hoH6z_Cc5o__3vmi4ydAd0Hg5Go/[/img]

[img]http://item.slide.com/r/1/0/i/TKA-Yt-ozj-6Tt8VN7DAQYhCPokxqlSN/[/img]
[/center]
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,805 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย