ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรม

 somrak    25 ม.ค. 2555

ขออนุญาตเว็บมาสเตอร์ประกาศข่าวงานบุญ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรมปิดรับบริจาคประมาณ กลางเดือน กุมภาพันธ์ 2555 หรือได้ครบ


ด้วยอาตมภาพ พระสมรัก ญาณธีโร มีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อใช้ในการบันทึกเสียง ตัดต่อวีดีโอ และ พิมพ์ต้นฉบับหนังสือเสียง เพื่อให้ได้ระบบที่เร็วและดีขึ้นกว่าเก่า เพื่อรองรับโปรแกรมใหม่ๆ เพราะคอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบัน จัดซื้อเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว จัดซื้อประมาณ 2545 ทำให้การประมวลผลช้าและกระตุก เมื่อนำมาใช้กับโปรแกรมในปัจจุบัน


ดังนั้นจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลายที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรมเพื่อประกาศพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราชาวพุทธได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะในครั้งนี้ โดยท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ตามกำลังศรัทธา

ราคารวมประมาณ 28,374 บาท (รุ่น Intel Core I5-2320 3.00GHz)

ซึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะนำมาทำการบันทึกเสียงและตัดต่อเพื่อจัดทำซีดีแจกธรรมะ ตัดต่อวีดีโอ พิมพ์ต้นฉบับหนังสือเสียง เพื่อเป็นธรรมทาน ฟรีให้ญาติโยมทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเผยแผ่ให้ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ต

ผลงานต่างๆดูได้ที่เว็บ www.phrasomrak.com www.romdham.com และเว็บต่างๆที่ให้พื้นที่ในการเก็บไฟล์เพื่อดาวน์โหลด

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6

บุญกุศลที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญในครั้ง จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้น คำว่า ไม่มี อย่างปรากฏแก่ท่านตลอดไป สาธุ

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ร่วมบุญแล้วสามารถส่งชื่อที่อยู่ของท่านเพื่อขอรับซีดีธรรมะผลงานที่ผ่านมา ได้ที่ [url]somrak43@hotmail.com[/url] หรือ 0862602702


รายการซีดีที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมบุญ 300 บาทขึ้นไป เลือกได้ 2 แผ่น
รายการซีดีที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมบุญ 500 บาทขึ้นไป เลือกได้ 5 แผ่น
รายการซีดีที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมบุญ 1000 บาทขึ้นไป เลือกได้ 7 แผ่น
รายการซีดีที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมบุญ 1500 บาทขึ้นไป เลือกได้ 10 แผ่น
รายการซีดีที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมบุญ 2000 บาทขึ้นไป เลือกได้ทุกรายการ

รวมซีดีการเผยแผ่ธรรม

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=102

01.DVD นิทานชาดก 500 ชาติ จำนวน 250 เรื่อง
02.CD กรรม ๑๒ ประการจำนวน 12 ตอน
03.CD คติธรรม นิทาน กตัญญู จำนวน 11 เรื่อง
04.CD นิทานกฎแห่งกรรม จำนวน 18 เรื่อง
05.CD นิทานปรัชญาธรรม จำนวน 25 เรื่อง
06.CD นิทานสนุกปลุกใจ จำนวน 60 เรื่อง
07.CD บทสวดทำวัตรเช้าเย็น และบทสวดต่างๆ
08.DVD พระมหาบุรุษ พุทธประวัติ จำนวน 54 ตอน
09.CD พุทธทำนาย 16 ข้อ จำนวน 16 ตอน
10.DVD ระเบียบปฎิบัติของชาวพุทธ จำนวน 24 เรื่อง
11.CD หนังสือเสียงชุด1จำนวน 11 เรื่อง
12.ฯลฯ

รายนามผู้ร่วมบุญ (เจ้าภาพตามกำลังศรัทธา)

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67:2012-01-21-11-51-30&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101


รายชื่อผิดผลาดประการใดโปรดแจ้ง

0862602702

จึงเจริญพรเพื่อทราบ

พระสมรัก ญาณธีโร

www.phrasomrak.com  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ซีดีชุดนี้จัดทำขึ้นในงานฉลองอุโบสถวัดประทุมวัน
ระยะเวลาในการบันทึกและตัดต่อ 2 เดือน
รวบรวมบทสวดพระปริตรและวิธีการสวดก่อนนอน


• "รักษาศีลแบบทาสของกิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• ถือศีลแล้วสูญเสีย ใช้วิธีนี้แทนก็ได้ค่ะ Ep.2 #ถือศีล #ธรรมะ #วัยรุ่นศึกษาธรรม #วนิอินพุทธ

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย