ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรม

 somrak    25 ม.ค. 2555

ขออนุญาตเว็บมาสเตอร์ประกาศข่าวงานบุญ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรมปิดรับบริจาคประมาณ กลางเดือน กุมภาพันธ์ 2555 หรือได้ครบ


ด้วยอาตมภาพ พระสมรัก ญาณธีโร มีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อใช้ในการบันทึกเสียง ตัดต่อวีดีโอ และ พิมพ์ต้นฉบับหนังสือเสียง เพื่อให้ได้ระบบที่เร็วและดีขึ้นกว่าเก่า เพื่อรองรับโปรแกรมใหม่ๆ เพราะคอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบัน จัดซื้อเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว จัดซื้อประมาณ 2545 ทำให้การประมวลผลช้าและกระตุก เมื่อนำมาใช้กับโปรแกรมในปัจจุบัน


ดังนั้นจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลายที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรมเพื่อประกาศพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราชาวพุทธได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะในครั้งนี้ โดยท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ตามกำลังศรัทธา

ราคารวมประมาณ 28,374 บาท (รุ่น Intel Core I5-2320 3.00GHz)

ซึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะนำมาทำการบันทึกเสียงและตัดต่อเพื่อจัดทำซีดีแจกธรรมะ ตัดต่อวีดีโอ พิมพ์ต้นฉบับหนังสือเสียง เพื่อเป็นธรรมทาน ฟรีให้ญาติโยมทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเผยแผ่ให้ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ต

ผลงานต่างๆดูได้ที่เว็บ www.phrasomrak.com www.romdham.com และเว็บต่างๆที่ให้พื้นที่ในการเก็บไฟล์เพื่อดาวน์โหลด

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6

บุญกุศลที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญในครั้ง จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้น คำว่า ไม่มี อย่างปรากฏแก่ท่านตลอดไป สาธุ

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ร่วมบุญแล้วสามารถส่งชื่อที่อยู่ของท่านเพื่อขอรับซีดีธรรมะผลงานที่ผ่านมา ได้ที่ [url]somrak43@hotmail.com[/url] หรือ 0862602702


รายการซีดีที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมบุญ 300 บาทขึ้นไป เลือกได้ 2 แผ่น
รายการซีดีที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมบุญ 500 บาทขึ้นไป เลือกได้ 5 แผ่น
รายการซีดีที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมบุญ 1000 บาทขึ้นไป เลือกได้ 7 แผ่น
รายการซีดีที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมบุญ 1500 บาทขึ้นไป เลือกได้ 10 แผ่น
รายการซีดีที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมบุญ 2000 บาทขึ้นไป เลือกได้ทุกรายการ

รวมซีดีการเผยแผ่ธรรม

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=102

01.DVD นิทานชาดก 500 ชาติ จำนวน 250 เรื่อง
02.CD กรรม ๑๒ ประการจำนวน 12 ตอน
03.CD คติธรรม นิทาน กตัญญู จำนวน 11 เรื่อง
04.CD นิทานกฎแห่งกรรม จำนวน 18 เรื่อง
05.CD นิทานปรัชญาธรรม จำนวน 25 เรื่อง
06.CD นิทานสนุกปลุกใจ จำนวน 60 เรื่อง
07.CD บทสวดทำวัตรเช้าเย็น และบทสวดต่างๆ
08.DVD พระมหาบุรุษ พุทธประวัติ จำนวน 54 ตอน
09.CD พุทธทำนาย 16 ข้อ จำนวน 16 ตอน
10.DVD ระเบียบปฎิบัติของชาวพุทธ จำนวน 24 เรื่อง
11.CD หนังสือเสียงชุด1จำนวน 11 เรื่อง
12.ฯลฯ

รายนามผู้ร่วมบุญ (เจ้าภาพตามกำลังศรัทธา)

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67:2012-01-21-11-51-30&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101


รายชื่อผิดผลาดประการใดโปรดแจ้ง

0862602702

จึงเจริญพรเพื่อทราบ

พระสมรัก ญาณธีโร

www.phrasomrak.com


ซีดีชุดนี้จัดทำขึ้นในงานฉลองอุโบสถวัดประทุมวัน
ระยะเวลาในการบันทึกและตัดต่อ 2 เดือน
รวบรวมบทสวดพระปริตรและวิธีการสวดก่อนนอนรายนามผู้ร่วมบุญ ณ วันที่ 31 ม.ค. 55

1.26/01/55 พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร ร่วมบุญ 1000 บาท
2.27/01/55 คุณโยม เอกวัจน์ ร่วมบุญ 500 บาท
3.30/01/55 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 300 บาท
4.30/01/55 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
5.31/01/55 คุณโยม ชลชัย ร่วมบุญ 500 บาท (รับซีดี)
6.31/01/55 คุณโยม วรปรัชฌ์ ร่วมบุญ 300.50 บาท (รับซีดีพระมหาบุรุษฯ)
7.31/01/55 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
8.31/01/55 พญ.นฤมล ร่วมบุญ 2000 บาท (รับซีดีทุกชุด)

รวมเป็นเงิน 4,800 บาท

ยอดยังขาด 23,573 บาท

ดูรายละเอียดงานบุญเพิ่มเติมได้ที่


http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=8
รายนามผู้ร่วมบุญ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555

9.01/02/55 นายวริทธิ์ธร ภูริยากร และนางสาวภูชิญา วารีล้อม ร่วมบุญ 1000 บาท
10.01/02/55 คุณโยม อัจฉรา สัตยาพันธุ์ ร่วมบุญ 500 บาท
11.01/02/55 คุณโยม ประภาพร หล้าเพชร ร่วมบุญ 500 บาท
12.01/02/55 คุณโยม กฤติยา ร่วมบุญ 500 บาท
13.01/02/55 คุณโยม สุวรัชณ์ กนกกันฑพงษ์ ร่วมบุญ 500 บาท
14.01/02/55 กนกภัช สุทธิเนตร์ ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
กันยิกา สุทธิเนตร ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
กรธัช สุทธิเนตรวัฒนา ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
15.01/02/55 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 300 บาท
16.02/02/55 คุณโยม สุรชัย สงวนวงษ์ทอง 109 บาท
คุณโยม กฤตธัช โลศิริ 100 บาท
คุณโยม จิรทีปต์ พงศ์สุรเชษฐ์ 100 บาท
คุณโยม ศุภสิน ตันติไชยบริบูรณ์ 100 บาท
17. 02/02/55 คุณโยม ประภาพร หล้าเพชร ร่วมบุญ 500 บาท
18. 02/02/55 คุณโยม วี ร่วมบุญ 100 บาท
19. 03/02/55 คุณโยม วาทินี ร่วมบุญ 300 บาท
20. 03/02/55 คุณโยม พีรกิตติ กิจสุบรรณ ร่วมบุญ 500 บาท
21. 04/02/55 คุณโยม คุณ วรณัน เสิกผม ร่วมบุญ 590.19 บาท (รับซีดี)

รวมเป็นเงิน 13,499 บาท

ยอดยังขาด 14,875 บาท

ดูรายละเอียดงานบุญเพิ่มเติมได้ที่


http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=8

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101
รายนามผู้ร่วมบุญ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

22.05/02/55 น.ส. สุฐิตา สิทธิ์บูรณะ ร่วมบุญ 1000 บาท (รับซีดี)
23.06/02/55 คุณโยม ณัฐวุฒิ ร่วมบุญ 2000 บาท
24.06/02/55 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
25.06/02/55 คุณโยม นายเรืองศิลป์ ประจันตะเสน และครอบครัว ร่วมบุญ 500 บาท
26.06/02/55 คุณโยม กฤตกรณ์ กลิ่นเกสร ร่วมบุญ 2000 บาท (รับซีดีทุกชุด)
27.07/02/55 คุณโยม วรรณิภา ร่วมบุญ 999 บาท
28.07/02/55 คุณโยม เสาวนีย์ ทรัพย์บุญช่วย ร่วมบุญ 100 บาท
29.07/02/55 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 300 บาท
30.07/02/55 คุณโยม รัชฎา คงแก้ว ร่วมบุญ 500 บาท (รับซีดี)

รวมเป็นเงิน 21,098 บาท

ยอดยังขาด 7,276 บาท

ดูรายละเอียดงานบุญเพิ่มเติมได้ที่

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=8

ซีดีชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจกเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนับสนุนการเผยแผ่ธรรม
แจกแล้ว ไม่ต่ำกว่า 5,000 แผ่น ดาวน์โหลดไม่ตำกว่า 10,000 ครั้ง
ระยะเวลาในการบันทึกและตัดต่อ 11 วัน
รวบรวมนิทานชาดกและนิทานสนุกปลุกใจ 11 เรื่อง


ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการเผยแผ่ธรรม
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com
www.romdham.com
somrak43@hotmail.com

08-6260-2702

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมปริ้นฯและจัดซื้อคอมฯได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6


จัดส่งให้แล้ว ซีดี ดีวีดี หนังสือธรรมะ
สำหรับผู้สนับสนุนร่วมบุญเผยแผ่ธรรม
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.05 น.
ถ้าภายใน 15 วัน ไม่ได้รับ กรุณาแจ้งกลับ

1.ชลชัย เทพกำปนาท กทม รหัสลงทะเบียน RG002477314TH
2.พญ.นฤมล จินตพัฒนากิจ จ.นนทบุรี รหัสลงทะเบียน RG002477331TH
3.นาย เอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร รหัสลงทะเบียน RG002477305TH
4.วรปรัชฌ์ คมขำ จ. ลพบุรี รหัสลงทะเบียน RG002477288TH
5.คุณวรณัน เสิกผม จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสลงทะเบียน RG002477291TH
6.น.ส.สุฐิตา สิทธิ์บูรณะ กทม. รหัสลงทะเบียน RG002477359TH
7.กฤตกรณ์ กลิ่นเกสร จ.นครราชสีมา รหัสลงทะเบียน RG002477345TH
8.รัชฎา คงแก้ว จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสลงทะเบียน RG002477328TH
9.อลิสรา รัตน์ไตรแก้ว รหัสลงทะเบียน RG002477274TH

ตรวจสอบการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ได้ที่
http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6

เจริญพรแจ้งเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com
www.romdham.com
somrak43@hotmail.com

08-62602702[quote]=xyzร่วมทำบุญ 200.13 บาทครับ โอนละครับ[/quote]

อนุโมทนาบุญคุณโยม XYZ ที่ได้ร่วมบุญสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้

ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่าน สาธุ

ดูรายละเอียดงานบุญเพิ่มเติมได้ที่

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=8รายนามผู้ร่วมบุญ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

31.08/02/55 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 500 บาท
32.08/02/55 คุณโย กันญา สายบุญธรรม 550 บาท (รับซีดี)
33.08/02/55 คุณโยม Kavin Burejittinun ร่วมบุญ 300 บาท (รับซีดี)
34.09/02/55 คุณโยม ดวงทิพย์ วันทยะกุล ร่วมบุญ 500 บาท (รับซีดี)
35.09/02/55 คุณโยม นงนุช อินทรโสภา ร่วมบุญ 500 บาท (รับซีดี)
36.10/02/55 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
37.10/02/55 คุณโยม สาธิต บัวเลิศ ร่วมบุญ 300 บาท (รับซีดี)
38.11/02/55 คุณโยม XYZ ร่วมบุญ 200.13 บาท
39.12/02/55 คุณโยม นางสาว วาสนา พรรคเจริญ ร่วมบุญ 300 บาท (รับซีดี)
40.12/02/55 คุณโยม ณัฐวุฒิ สวัสดิ์สาลี ร่วมบุญ 100 บาท


รวมเป็นเงินจัดซื้อคอมฯ 24,448 บาท

ซื้อคอมฯยอดยังขาด 3,926 บาท
ซ่อมปริ้นฯยังขาด 3500 บาท

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6


ดูรายละเอียดงานบุญเพิ่มเติมได้ที่

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=8รายนามผู้ร่วมบุญ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

41.13/02/55 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 500 บาท
42.13/02/55 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 300 บาท
43.14/02/55 คุณโยม นันท์ชญาน์ ศุกระกาญจน์ ร่วมบุญ 2000 บาท (รับซีดี)
44.14/02/55 คุณโยม อดิศักดิ์ สังข์บุญนาค ร่วมบุญ 200 บาท
45.15/02/55 คุณโยม จินดา รุจิธนากุล ร่วมบุญ 500 บาท(รับซีดี)
46.15/02/55 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 500 บาท
47.15/02/55 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท


รวมเป็นเงิน 27,678 บาท

ซื้อคอมยอดยังขาด 696 บาท
ซ่อมปริ้นเตอร์ยอดยังขาด 3,500 บาท

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6


ดูรายละเอียดงานบุญเพิ่มเติมได้ที่

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=8จัดส่งให้แล้ว ซีดี ดีวีดี หนังสือธรรมะ
สำหรับผู้สนับสนุนร่วมบุญเผยแผ่ธรรม เพื่อจัดซื้อคอมฯ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.42 น.
ถ้าภายใน 15 วัน ไม่ได้รับ กรุณาแจ้งกลับ

1.นางกันญา จ.ฉะเชิงเทรา รหัสลงทะเบียน RG002479831TH
2.นางนงนุช จ.ระยอง รหัสลงทะเบียน RG002479845TH
3.คุณดวงทิพย์ จ.ปทุมธานี รหัสลงทะเบียน RG002479859TH
4.นายสาธิต จ.ภูเก็ต รหัสลงทะเบียน RG002479862TH
5.นางสาววาสนา จ.สมุทรปราการ รหัสลงทะเบียน RG002479876TH
6.คุณนันท์ชญาน์ จ.เชียงราย รหัสลงทะเบียน RG002479880TH
7.นางจินดา กทม รหัสลงทะเบียน RG002479893TH
8.นาวาอากาศโทสุรพล กรุงเทพ รหัสลงทะเบียน RG002479902TH
9.คุณณัฐชาติ กรุงเทพ รหัสลงทะเบียน RG002479916TH
10.นายฤทธิชัย จ. นนทบุรี รหัสลงทะเบียน RG002479920TH
11.คุณณัฐิดา กทม. รหัสลงทะเบียน RG002479933TH

ตรวจสอบการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ได้ที่
http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6

เจริญพรแจ้งเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com
www.romdham.com
somrak43@hotmail.com

08-62602702รายจ่ายค่าซ่อมปริ้นเตอร์ จ่าย ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

จำนวนเงิน 6,000 บาท

เจริญพร เพื่อทราบ

พระสมรัก ญาณธีโร

http://www.phrasomrak.com

http://www.romdham.comรายจ่าย จัดซื้อคอมพิวเตอร์
จำนวนเงิน 32,830 บาท ตามบิล
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เจริญพร เพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com

ดูรายนามผู้บริจาคและรายละเอียดการจัดซื้อเพื่มเติมได้ที่
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=8


รวมรายรับทั้งสิ้นเป็นเงิน 33,478 บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 38,830 บาท

จ่ายเกินงบ 5,352 บาท


จ่ายค่าซ่อมปริ้นเตอร์ MP996
จำนวนเงิน 6,000 บาท ตามบิล
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
จำนวนเงิน 32,830 บาท ตามบิล
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ดูรายละเอียดต่างๆของการจัดซื้อได้ที่ลิงค์
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=8

เจริญพร เพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com  3,316 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย