#เปิดกองบุญทองคำแท้ และพลอยนพเก้า เพื่อบรรจุในเศียรองค์หลวงปู่ทวด (กองละ100บาท) #คุณหมอขอบอกบุญ

 Thachapan6565  

## เปิดกองบุญทองคำแท้ และพลอยนพเก้า เพื่อบรรจุในเศียรองค์หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด หน้าตัก ๒ เมตร ณ วัดอัมพวัน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ (วันวิสาขบูชา)
🔷 เปิดกองบุญละ ๑๐๐ บาท (ทั้งหมด ๒๕ กองบุญ) 🔷

##โดยจัดสรรตามรายการดังต่อไปนี้
๑. ทองคำแผ่น ๐.๕ กรัม ๑ แผ่น ราคาประมาณ ๑,๒๐๐ บาท
๒. พลอยนพเก้า ๑ ชุด ราคาประมาณ ๔๕๐ บาท
๓. พระสมเด็จองค์ปฐม (วัดท่าซุง) ๑ องค์ ราคา ๔๐๐ บาท
๔. พระหลวงพ่อศักสิทธิ์ (วัดท่าซุง) ๑ องค์ ราคา ๓๐๐ บาท
(รวมประมาณ ๒,๓๕๐ บาท)

##รายนามผู้ร่วมบุญ
๑. คุณศวมินทร์ (จากเพจพลังจิต) ๑ กอง
๒. คุณธนภัทร (จากเพจพลังจิต) ๑ กอง
๓. คุณพงษ์วิวัฒ ๑ กอง
๔. คุณนพวินทร์ ๑๐ กอง
๕. คุณธีรณัฏ ๑ กอง
๖. คุณธิดารัตน์ ๑ กอง
๗. คุณเสาวคนธ์ และมารดา ๒ กอง
๘. คุณจิตตพัทธ์ ๕ กอง
๙. คุณคณิติน ๑ กอง
๑๐. คุณเมธาพร ๑ กอง
๑๑. คุณสุภาภรณ์ ๑ กอง
๑๒. ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ กอง
(ปัจจัยส่วนเกินจะร่วมสมทบทุนในการหล่อหลวงปู่ทวด ๗๗ จังหวัด องค์ประจำจังหวัดนนทบุรีต่อไป)

…โดยข้าพเจ้า นพ.ธัชพันธุ์ อึงรัตนากร จะนำความตั้งใจและความศรัทธาของทุกท่านนี้ ไปบรรจุร่วมกับเจ้าภาพในวันอันเป็นศุภมงคลที่ได้ก่อสร้างองค์พระโพธิสัตว์บารมีเต็ม องค์สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด) ณ วัดอัมพวัน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

📌ร่วมบุญกองละ ๑๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา
🔷 ธนาคาร ทีทีบี 843-2-00858-2
🔷 ชื่อบัญชี ธัชพันธุ์ อึงรัตนากร

🔴 ปิดรับเงินบริจาค วันศุกร์ ที่ ๒ มิ.ย. ๖๖(ปัจจัยส่วนเกินจะร่วมสมทบทุนในการหล่อหลวงปู่ทวด ๗๗ จังหวัด องค์ประจำจังหวัดนนทบุรีต่อไป)
…ขออนุโมทนาบุญกับเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญมา จนบังเกิดพลังงานบุญอันยิ่งใหญ่ในวาระนี้ ขอบุญนี้สำเร็จแก่ทุกๆท่าน บุญได้ที่ข้าพเจ้าทำไว้ดีแล้ว ขอบุญนั้นสำเร็จแก่ทุกท่านเทอญ
…ภาพบางส่วนจาก facebook ท่านแม่ชียุพิน เสวกทรัพย์

#หลวงปู่ทวด #หลวงปู่ดู่ #หลวงตาม้า #สมเด็จโตวัดระฆัง #หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ #หลวงพ่อปาน #หลวงพ่อสด #หลวงปู่มั่น #หลวงปู่สรวง #หลวงปู่ใหญ่ #หลวงพ่อโอภาสี #หลวงปู่ศุข #หลวงพ่อกวย #หลวงปู่หมุน #หลวงพ่อคูณ #หลวงตามหาบัว #หลวงพ่อจรัญ #ครูบาบุญชุ่ม #หลวงปู่หงษ์ #หลวงพ่อรวย #หลวงปู่โต๊ะ #หลวงปู่ศิลา #แม่ชีบุญเรือน #แม่ชีจันทร์ทรา #ปู่ฤๅษีเกศแก้ว #สะพานบุญ #สายบุญ


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• วัดอาวุธวิกสิตาราม
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย