พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ
Share |

ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต งานปริวาสกรรม ณ วัดสวนร่มบารมี ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

ด้วยวัดสวนร่มบารมี ต. วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ได้กำหนดจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต และต่อด้วยปริวาสกรรมประจำปี ๒๕๕๔


วันที่ ๑๐-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต รวม ๙ วัน ๙ คืน

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ฝังลูกนิมิต และทอดผ้าป่า

วันที่ ๒๐–๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ งานปริวาสกรรม รวม ๑๐ วัน ๙ คืนในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. มีพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล โดย พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ
(หลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ วัดทับคล้อสวนพระโพธิสัตว์)
พิเศษมีน้ำมนต์..รวยไม่เลิก..อธิฐานจิตโดยหลวงพ่อคูณ

คืนวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ตัดหวายลูกนิมิต เวลา๒๒.๐๐ น. ตามแบบอย่างครูบาอาจารย์โบราณบัณฑิต ที่ปฏิบัติกันสืบๆมา

ในงานมีมหรสพ มีการบรรพชา อุปสมบท พระภิกษุสามเณรฟรี บวชศีล ๘ อุบาสก อุบาสิกา สมาทานอยู่ปริวาส ถวายสังฆทาน ปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อชดใช้กรรมเก่าและสร้างเสริมบุญบารมีให้ยิ่งขึ้น ร่วมสมทบทุนวิหารทาน ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต และปริวาสกรรม

จึงขอบอกกล่าวข่าวบุญ ข่าวกุศลมาให้บรรดาญาติ โยม ผู้ที่มีบุญสืบสานกันมาแต่อดีตกาลก็ดี ผู้ที่ต้องการให้บุญนี้เกื้อหนุนส่งเสริมชีวิตก็ดี ได้รับรู้และเข้ามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบุญ เพื่อที่จะนำสิ่งติดตัวไปไม่ได้ให้ติดตามตัวไปได้ สั่งสมบุญเนกขัมมะอุปบารมี เพิ่มเติมบุญญาบารมี ก่อสร้างวิหารทาน จะได้สะสมเป็นเสบียงลำเลียงส่งในภพชาติที่เกิดแล้วและจะเกิดให้ยิ่งๆขึ้นไป ตราบจนก้าวเท้าสู่แดนบรมสุขไม่มีทุกข์เจือคือ พระนิพพาน ด้วยกุศลผลบุญที่ท่านหว่านลงดีแล้วในพุทธศาสนาที่พิสุทธิ์ไพบูลย์นี้ ขอบุญญาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้ทรงโปรด

แผ่ปกเกล้า ปกเกตุ ให้ลูกหลานทั้งหลายจะทำการงานสิ่งใดก็ดี ขอให้ประสพแต่ความสำเร็จ มีความสุข ความเจริญ ผองภัยอันตรายใดๆอย่าได้มากล้ำกลายให้สมหวังดังมโนรสที่ตั้งไว้จงทุกๆประการ สมดังพุทธสุภาษิตว่า


ปุญฺญญฺเจ ปุคฺคโล กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ

ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญญสฺส อุจฺจโย

ถ้าบุคคลควรทำบุญไซร้ ควรทำบ่อยๆ

พึงทำความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ติดต่อสอบถามได้ที่ merit@suanrom.or.th เว็บไซต์ http://www.suanrom.or.th

DT010555
suanrom
12 ก.พ. 2554 เวลา 10:02 น.

โพสต์: 1
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 0
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 2356 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย