ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน กองละ 1 บาท ณ.วัดไตรสามัคคี อำเภอ.ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 10/10/63

 socoman    10 ก.ย. 2563

#บอกบุญ #๑แชร์๑ธรรมทาน
🐓ปีนี้วัดไม่มีเจ้าภาพกฐิน🐓
#ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน กองละ ๑ บาท
สามารถเป็นเจ้าภาพกี่กองก็ได้ ตามกำลัง
.....................................................................
🙏ท่านผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบุญ🙏
👉👉👉 ธนาคารกสิกรไทย 👈👈👈
📌📌📌เลขที่ 073-287-6804 📌📌📌
....พระสมเกียรติ์ ธมฺมโฆสโก (คำบ่อ)...
.......(บัญชีเฉพาะงานบุญ "กฐิน")........
.....................................................................
#หนังสืออนุญาต ที่พิเศษ / ๒๕๖๓
**********************************
📌ตามที่ วัดไตรสามัคคี ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีสภาพเป็นวัดอย่างสมบูรณ์ ตามบวรพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมและใช้ในการทำกิจสำคัญทางศาสนา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 บัดนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการมาได้มากถึง 90% แล้ว ยังคงเหลือในส่วนของ ฐานพระและปูพื้นรอบนอก ทางวัดไตรสามัคคีร่วมกับกรรมการ,คณะผู้นำ,ชาวบ้าน จึงได้ประชุมมีมติร่วมกันว่า ให้จัดพิธี ทอด กฐิน สามัคคี ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยการแจก ซอง เป็นสายบุญ และ ลงในเพจ วัดไตรสามัคคีเป็นหลัก โดยมี พระสมเกียรติ ธมฺมโฆสโก เป็นผู้ดูแลอยู่ เพจวัดได้เผยแผร่งานบุญให้แก่วัดเป็นอย่างมากและการบอกบุญๆต่างที่พระสมเกียรติ ธมฺมโฆสโก เป็นผู้ดูแลท่านก็ได้ทำให้เห็นเป็นที่ประจักต่อสาธุชน ในงานบุญต่างๆ สร้างความเจริญให้แก่วัด
📌ทางวัดจึงอนุญาต ให้ พระสมเกียรติ ธมฺมโฆสโก (คำบ่อ) นักธรรมชั้นเอก อายุ ๒๑ พรรษา ๑ สส.บ. ปี3 (บรรพชาเป็นสามเณรมา ๑๐ ปี) วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ให้เป็นผู้ดำเนินการหาทุนทรัพย์ กับสายบุญใน เพจวัดดังกล่าว โดยใช้บัญชีธนาคาร กสิกรไทย เลขที่ 073 2 87680 4 ชื่อบัญชี พระสมเกียรติ คำบ่อ ใช้ในหาเจ้าภาพกฐิน ในครั้งนี้ และเมื่อเสร็จงานกฐินต้องสรุปรายรับรายจ่ายให้เกิดความชัดเจน ต่อที่ประชุม
📌สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำนวยชัยแด่ผู้มีจิตศรัทธา และผู้ที่มีส่วนร่วมในบุญกุศลอันดีงามในครั้งนี้ด้วยเทอญ
#อนุญาต ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
......................................................................
#อานิสงส์ของการร่วมทำบุญ
ทอดกฐินยังมีมากมาย ดังนี้
📌1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
📌2.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ
📌3.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
📌4.ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
📌5.ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป
📌6.ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

......................................................................
💢ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่💢
โทร.0611 707 166 (พระสมเกียรติ)
Facebook: วัดไตรสามัคคี
Facebook:พระสมเกียรติ ธมฺมโฆสโก
......................................................................

😊#ช่วยแชร์บอกบุญกันเยอะนะครับ
🙏อนุโมทนาสาธุ ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้
😊ส่งผลถึงผู้ร่วมทำบุญ #และผู้ร่วมแชร์
🙏เจริญๆยิ่งๆขึ้นไป
  3,362 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย