โครงการปฏิบัติธรรม อยู่ปริวาสกรรม บวชเนกขัมมะจาริณี

 varadham707    17 พ.ย. 2565

สอบถามเพิ่มเติ่ม เส้นทาง โทร 09 9005 9797 ไลน์ : varadham7117
เชิญร่วมหรือสนับสนุนโครงการดังนี้


  3,554 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย