ร่วมบริจาคปัจจัยซื้อเทียนเข้าพรรษาถวายวัดป่าปฏิบัติที่ขาดแคลนเทียนธูปและยาค่าน้ำค่าไฟฟ้่าค่าภัตตาหาร

 p.thanathorn    

ร่วมบริจาคปัจจัยซื้อเทียนเข้าพรรษาถวายวัดป่าปฏิบัติที่ขาดแคลนเทียนธูปและยาสามัญ
ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อเทียนเข้าพรรษาและยารักษาโรคยาสามัญประจำวัด
มาถวายให้แก่วัดป่าปฏิบัติ
ที่ จนๆอยู่ห่างไกลความเจริญกลางป่ากลางทุ่ง ขาดแคลนเทียนเข้าพรรษาและยารักษาโรค ขาดหลอดไฟ ขาดทั้งปัจจัยสี่ ขาดแคลนค่าน้ำ้ ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ค่าภัตตาหารฉัน และขาดธูปเทียนจุดไหว้พระทุกเช้าเย็นที่ขาดแคลนจริงๆและมีความลำบากวอนขอ น้ำใจความมีเมตตาความเห็นอกเห็นใจ
จากนักบุญทุกท่านทุกคนได้โปรดมอบความ เมตตาจัดหาจัดซื้อหรือร่วมทำบุญมากับ ทางวัดตามเจตนาแห่งศรัทธาหรือเดินทางมาทำบุญถวายเองที่วัดก็ได้
จึงขอเจริญพรเรียนเชิญทุกท่าน
เจริญ พรมายังนักศีลนักบุญทั้งหลายทุกๆ ท่านทุกๆคน ในอีกไม่กี่วันแล้วก็จะเข้าพรรษาแล้ว ทางวัดของอาตมาภาพ วัดทุ่งอ้อ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนช่วยกันทำบุญบริจาค ปัจจัย ซื้อเทียน ซื้อยารักษาโรค จ่ายค่าน้ำ้ ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ค่าภัตตาหารฉัน มาถวายให้กับทางวัด เพื่อการอนุเคราะห์สงฆ์เวลาเจ็บป่วยและอาพาธ เพราะอยู่ไกลจากถนนใหญ่ พร้อมกับการถวายเทียนมาเพื่อจุดเป็นพุทธบูชา ธรรมมะบูชา สังฆบูชา แก่คุณของพระพุทธเจ้า ธรรมเจ้า สังฆเจ้า ตลอดไตรมาส สามเดือน(จุดทุกวันไม่ให้ดับ ถ้าเทียนหมดก็จุดต่อ) ซึ่งเนื่องจากทุกปีทางวัดได้ขาดแคลนเทียนเข้าพรรษามาโดยตลอด เพราะต้องจุดถวายตลอดเวลาในช่วงไตรมาสสามเดือนในขณะเข้าพรรษา จนถึงฤดูกาลออกพรรษา และวันเข้าพรรษาปีตรงกับในวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 07.00 เวลาเช้า จะมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา มีพิธีทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ สวดกรรมฐาน และปฎิบัติธรรม นับตั้งแต่เข้าพรรษา ทุกวันพระ จนถึงออกพรรษา พร้อมกับประเพณีถวายผ้าจำนำพรรษา ถวายผ้าห่มพระประธาน(พระ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อ 700 ปี) ผ้าห่มพระธาตุเจ้าเจดีย์ 9ยอด พุทธบารมีศรีบานเย็น และถวายผ้าห่มพระพุทธรูปทุกองค์ที่มีในวัด และพระพุทธรูปที่ประดิษฐานรอบองค์พระเจดีย์โบราณ ซึ่งในแต่ละปีไม่ได้ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์เลย เพราะ ทางวัดมีกำลังศรัทธาน้อย อยู่รอบนอกห่างไกลความเจริญ ถนนหนทางก็ลำบากเพราะเป็นวัดป่าเล็กๆอยู่กลางป่ากลางทุ่งนาที่ร้อมรอบทั้ง สี่ทิศ มีกำลังศรัทธาน้อย มิหน่ำซ้ำมีสองศาสนาในหมู่บ้านเดี่ยวกัน จึงทำให้ขาดแคลนเทียนพรรษา ยารักษาโรค และปัจจัยสี่ ดั้งนั้นจึงไม่มีใครค่อยที่จะรู้จักมากนัก และไม่ค่อยมีใครเข้ามาถวายเทียนเข้าพรรษาเลย บ้างปีก็ต้องไปขอเทียนพรรษาจากวัดใหญ่ๆแถวตัวเมืองเชียงใหม่มาจุด ดั้งนั้นจึงเจริญพรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนโปรดเมตตาจิตช่วยกันทำ บุญบริจาคทรัพย์อันเล็กน้อยๆตามกำลังศรัทธาที่มีค่าอนันต์ช่วยกันรักษาและ อนุรักษ์วัฒนะธรรมประเพณีโบราณ ไว้ให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน 5000พระพรรษา5000ปี ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีการถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าจำนำพรรษา ผ้าไตรจีวร ถวายผ้าห่มพระประธาน ฯลฯ ตามแบบเป้าโบราณกาลทางล้านนาของทางเหนือและภาคอื่นๆในแต่ละปี
ดังนั้น จึงเจริญพรบอกบุญให้ญาติโยมทั้งหลายล่วงหน้าเพื่อจะได้เจอผู้ใจบุญที่จะได้ เดิน ทางมาถวายเทียนเข้าพรรษา หาซื้อเทียนพรรษามาถวาย วัดบ้าง หรือร่วมทำบุญตามเจตนาศรัทธา แล้วทางวัดจะได้รวบรวมปัจจัยไปจัดหาซื้อเองและแบ่งปัจจัยส่วนหนึ่งไปซื้อผ้า ห่มพระธาตุเจดีย์ และ ผ้าห่มพระประธานในวิหาร พร้อมพระพุทธรูปทุก องค์พร้อมกับอัครสาวกของพระ พุทธเจ้า พระโมคคัล ลา นะกับพระสา รีบุตร ทั้งสององค์ ที่ประดิษฐานในศาลาบุญ ทุกหลัง และศาลาหอปฏิบัติธรรมพระเจ้าทันใจด้วย พร้อมผ้าห่มธรรมมาสโบราณ(ที่พระสงฆ์องค์เณรใช้นั่งแสดงธรรม)และผ้าห่มพระ เจดีย์ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ทิศของเก่าแก่ของทางวัด และห่มผ้าถวายให้แก่สารูปเจ้ารูปเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์โต(พรหมรังสี) สารูปเจ้าครูบาเจ้าสรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ทั้งสององค์ พร้อมกับถวายให้เทวาดาทั้งสององค์ เพราะหนึ่งปีจะทำการเปลี่ยนผ้าห่มพระประธานในวิหารโบราณ ๑ ครั้ง และเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธรูปอื่นๆเหมือนกันปีละ๑ ครั้ง จึงเจริญพรบอกบุญมา ณ โอกาส นี้
เจริญพรติดต่อเป็นเจ้าภาพถวายผ้าจำนำพรรษา ผ้าไตรจีวร และผ้าห่มพระประธานฯลฯได้ที่ ๐๘๙-๙๕๕๕-๘๗๐ หรือเดินทางมาถวายเองที่วัดก็ได้
หรือจะร่วมกองบุญแสงเทียนส่องธรรม ก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่
เลขที่บัญชี 980-0-32717-7
ธนาคารกรุงไทย สาขาคาร์ฟูร์ หางดง
ชื่อบัญชี พระอธิการธนธรณ์ กนฺตวีโร(กองบุญแสงเทียนส่องธรรม)
หมาย เหตุ: ปัจจัยทั้งหมดที่ได้มาเงินทุกบาททุกสตางห์จะนำไปซื้อ เทียนเข้าพรรษา ธูปเทียนจุดไหว้พระ ทำวัตรเช้าเย็น ซื้อ ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าไตรผ้าสบงจีวร อังสะ ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ ฯลฯ หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ พร้อมกับนำปัจจัยไปซื้อสายไฟใหม่มาเปลี่ยนในวิหารโบราณ ที่ชำรุด รื้อระบบไฟฟ้าใหม่ ซื้อหลอดไฟฟ้า ทั้งหลอดกลม หลอดตะเกียบ หลอดยาวหลอดสั้น มาเปลี่ยนของเก่าที่ชำรุดเปิดไม่ออก เพราะทุกวันนี้ยังไม่มีเทียนพอที่จะจุดเลย และยอดการทำบุญก็ยังคงมีน้อยและยังไม่มีใครมาถวายเทียนเข้าพรรษาเลยที่วัด เลยเพราะในพรรษาต้องจุดถวายเป็นพุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา ตลอดไตรมาสสามเดือนระหว่างเข้าพรรษา เทียนทุกเล่มที่นำมาถวายจะถูกจุดเป็นพุทธบูชาทั้งและยอดเงินปัจจัยที่บริจาค ทำบุญมานำไปซื้อเทียนมาจุดถวายเป็นพุทธบูชาทั้งหมด จึงขอเจริญพรบอกบุญ
ฝากบุญนี้ด้วยนะเจริญพรสาธุ บุญรักษา
ขอเจริญพรกับญาติโยมนักศีลนักบุญทุกท่านทุกคนทุกวันนี้ยอดการทำบุญที่ได้ รับการบริจาคเข้ามาในกองทุนแสงเทียนส่องธรรม นั้นยังมีน้อยมากเพราะทางวัดต้องนำปัจจัยทั้งหมดทุกบาททุกสตางห์เพื่อไปซื้อ เทียนเข้าพรรษาจ่ายค่าน้ำ้ ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ค่าภัตตาหารฉัน วัดอาตมาภาพขาดแคลนจริงๆและเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญอยู่กลางป่า กลางทุ่งรอบล้อมทั้ง สี่ทิศ จนทุกวันนี้ใกล้เข้าพรรษาแล้วจำนวน เทียนยังไม่ค่อยมีเลยก็คงเป็นเพราะสภาวะ เศรษฐกิจหรือเปล่าก็ไม่รู้ หรือไม่มีใครค่อยที่จะรู้จักวัดเพราะอยู่รอบนอกกลางป่ากลางทุ่งชนบทเล็กๆที่ ห่างไกลความเจริญ วัดอยู่ลึกถ้ามองจากถนนใหญ่ก็ดูเหมือนป่าไม้แต่ไม่นึกว่าตรงกลางป่าไม้นั้น มีวัดอยู่ผู้คนเลยไม่ค่อยที่จะรู้จักเท่าไร จึงทำให้ทุกปีขาดแคลนเทียนพรรษาและยารักษาต่างๆการสัญจรไปมาก็ลำบาก มีความขัดสนหลายอย่าง มิหน่ำซ้ำคณะศรัทธาภายในหมู่บ้านจำนวน60หลังคาเรือนเป็นศาสนาคริสต์ครึ่งต่อ ครึ่ง อาตมาภาพจึงขอเจริญพรบอกบุญและเรียนเชิญร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยมากับทางวัด ป่าเล็กๆและยากจน ดังวัดอาตมาภาพและขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญและเชิญร่วมทำบุญตามเจตนาแห่งศรัทธา เพื่อนำปัจจัยทุกบาท ทุกสตางห์ไปซื้อเทียนเข้าพรรษา ผ้าห่มพระพุทธรูปทุกองค์ ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ หลอดไฟฟ้า สายไฟที่ชำรุดในวิหารที่ถูกหนูกัด พร้อมกับผ้าไตร ผ้าจีวร สบง อังสะ ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว จ่ายค่าน้ำ้ ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ค่าภัตตาหารฉัน เป็นต้น เพราะทุกวันนี้ยังไม่มีเทียนพอที่จะจุดเลย และยอดการทำบุญก็ยังคงมีน้อยและยังไม่มีใครมาถวายเทียนเข้าพรรษาเลยที่วัด เลยเพราะในพรรษาต้องจุดถวายเป็นพุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา ตลอดไตรมาสสามเดือนระหว่างเข้าพรรษา เทียนทุกเล่มที่นำมาถวายจะถูกจุดเป็นพุทธบูชาทั้งและยอดเงินปัจจัยที่บริจาค ทำบุญมานำไปซื้อเทียนมาจุดถวายเป็นพุทธบูชาทั้งหมด จึงขอเจริญพรบอกบุญ


ขอความเมตตาอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือทำบุญถวายค่าน้ำค่าไฟค่าภัตตาหารแก่วัดยากจน
เนือง จากทาง วัดของอาตมาภาพวัดทุ่งอ้อ ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 ทุกวันนี้มีความลำบากเกี่ยวกับค่าน้ำ ค่าไฟ ภัตตาหาร พร้อมกับปัจจัยสี่ ที่มีความสำคัญอย่างมากในความเป็นอยู่ของพระเณรถึงจำนวน 8 องค์ พระภิกษุ 3 รูป สามเณร 5 องค์ ส่งผลให้ทางวัดขาดแคลน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าภัตตาหาร ในแต่ละเดือน แม้กระทั้งบ้างเดือนก็ติดค้างค่าไฟฟ้า กับการไฟฟ้าไว้ จนบ้างที่ไม่มีจ่ายเขาก็ตัดกระแสไฟวัด หรือเกือบมาเก็บหม้อไฟไปก็มี และยังต้องการรับบริจาคผ้าสบงจีวร อังสะด้วย(ส่งมาตามที่อยู่) เหตุผลก็เนื่องมาจาก ศรัทธาญาติโยมมีน้อย วัดอยู่ลึกไกลจากถนนใหญ่ มิหนำซ้ำ ภายในหมู่บ้านมีสองศาสนา คือศานสาคริสต์ กับศาสนาพุทธ ซึ่งทุกวันนี้ทางวัดก็ลำบากอยู่มาก เกี่ยวกับอาหารถึงแม้บ้างทีก็มีศรัทธานำอาหารพื้นบ้าน อาทิเช่นน้ำพริก แกงป่าบ้าง แกงหอยปูปลาแกงผักแกงหน่อไม้นำมาส่งถวายให้พระเณรบ้างแต่ ก็แค่บ้างครั้งแต่ก็ไม่เสมอไป แต่ท่านก็ไม่ฉัน ถ้ามีฉันก็จำเป็นต้องให้ลูกพระลูกเณรฉันไปเพราะบ้างครั้งก็จนใจและลำบาก จริงๆไม่อะไรฉันถึงแม้บ้างครั้ง ชาวบ้านทำเป็นอาหารเช้าแล้วนำมาส่งถวายให้ลูกพระเณรฉัน ก็ท่านก็ไม่รู้จะทำอย่างไร จนแม้บ้างครั้งต้องเก็บผักไม้ตามรั่ววัดบ้าง รอบวัดรอบบ้านบ้าง แต่ก็ต้องยอมเพราะต้องนำมาทำอาหารเอง ซึ่งต้องช่วยเหลือตัวเองในเกือบทกุๆด้าน คณะศรัทธาภายในหมู่บ้านมี 60 หลังคาเรือน นับถือศาสนาคริสต์ 30 หลังคาเรือน และหนึ่งอาทิตย์ก็บิณฑบาตรครั้งหนึ่งแต่ต้องเดินออกไปบิณฑบาตร นอกหมู่บ้าน คือหมู่บ้านเบญจรงค์ก่อน แล้วขากลับก็เดินผ่านหมู่บ้านทุ่งอ้อ(ฝั่งศาสนาพุทธตามถนน)ส่วนมากก็มีใส่ บ้างแต่ก็ น้อยเพราะทุกคนต่างหาเช้ากินค่ำ แต่ถ้าในพรรษาก็ดีขึ้นมาหน่อยเพราะทุกคนต้องมาทำบุญที่วัด รักษาศีลฟังธรรมและสวดกรรมฐาน นั่งสมาธิ และในพรรษาท่านก็จะฉันอาหารเจพร้อมกับพระเณรบ้างรูป ด้วยความลำบากที่วัดอยู่กลางป่ากลางทุ่งอยากต้องการเข้าออกและสัญจร ก็เลยทำให้ในแต่ละเดือนต้องมีค่าใช้จ่ายที่ มากพอสมควร ไม่ว่าเรื่องอาหารฉัน ที่สมคัญสุดคือค่าไฟฟ้า และค่าน้ำในแต่ละเดือน ดั่งนั้นจึงขอความเมตตามายังทุกท่านทุกคนที่พอมีกำลังทรัพย์ได้สละทรัพย์ออก เป็นทาน ร่วมกันทำบุญถวายค่าน้ำ ค่าไฟ ของทางวัดตามกำลังของเจตนาศรัทธานะ หรือร่วมทำบุญ ผ่านทางธนานัติหรือเดินทางมาร่วมทำบุญได้ที่วัด เจริญพร
โทร.089-9555-870ขอเจริญพรสุขสวัดดี กับญาติโยมทุกท่าน ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยให้การช่วยเหลือค่าน้ำดื่มน้ำใช้ ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณรของทางวัด เนื่องจากทุกวันนี้ยังขาดแคลนและขัดสนมีความลำบากมากๆต่อความเป็นอยู่ของพระ เณร ยอดการทำบุญก็เหลือน้อยลงเต็มที่กลัวสิ้นเดือนนี้จะไม่พอจ่ายก็คงสืบเนืองมา จากสภาวะ เศรษฐกิจที่ตกต่ำยำแย่หรือเปล่าก็ไม่รู้ หรือไม่มีใครค่อยที่จะรู้จักวัดเพราะอยู่รอบนอกกลางป่ากลางทุ่งชนบทเล็กๆที่ ห่างไกลความเจริญ วัดอยู่ลึกถ้ามองจากถนนใหญ่ก็ดูเหมือนป่าไม้แต่ไม่นึกว่าตรงกลางป่าไม้นั้น มีวัดอยู่ ผู้คนเลยไม่ค่อยที่จะรู้จักเท่าไร จึงทำให้ทุกเดือนทุกวันนี้ทุกปีขาดแคลนปัจจัยและยารักษาต่างๆไม่ว่าค่าน้ำ ค่าไฟค่าภัตตาหาร พร้อมการสัญจรไปมาก็ลำบาก มีความขัดสนหลายอย่าง มิหน่ำซ้ำคณะศรัทธาภายในหมู่บ้านจำนวน60หลังคาเรือนเป็นศาสนาคริสต์ครึ่งต่อ ครึ่ง อาตมาภาพจึงขอเจริญพรบอกบุญและเรียนเชิญร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยมากับทางวัด ป่าเล็กๆและยากจน ดังวัดอาตมาภาพและขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญและเชิญร่วมทำบุญตามเจตนาแห่งศรัทธา เพื่อนำปัจจัยทุกบาท ทุกสตางห์ไปจ่ายค่าน้ำดื่มน้ำใช้น้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าอาหารแต่ละวันแต่ละเดือน พร้อมกับค่ารักษาพยาบาลเวลาพระเณรป่วย ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเป็นกองทุนหนึ่งที่สำคัญมากๆที่จะทำให้วัดนี้คงคู่สืบไป จึงขอเจริญ..


  3,243 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย