ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สร้างวิหารและเททองหล่อหัวใจพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าท่าทราย จ.สมุทรสาคร

 LucidDinendal    1 พ.ย. 2562

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างวิหารพระนอนและเททองหล่อหัวใจพระพุทธปางไสยาสน์

ณ วัดป่าท่าทราย ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ด้วยพระครูประจักษ์วรญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าท่าทรายและผู้มีจิตศรัทธา ได้ดำเนินการสร้างพุทธสังเวชนียวิหาร (วิหารพระนอน) โดยมีองค์พระพุทธรูปปางไสยาสน์ เป็นองค์พระประธาน มีขนาดความยาว 42 เมตร สูง 7.50 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสาคร ยังไม่แล้วเสร็จ


ดังนั้น ในการทอดกฐินสามัคคีในปี 2562 นี้ จะประกอบพิธี เททองหล่อหัวใจพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในองค์พระประธาน

พิธีเททองหล่อหัวใจพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงได้ ด้วยศรัทธามหาชน จึงขอแจ้งข่าวบุญอันเป็นกุศลให้สาธุชนสายบุญทุกท่านเป็นประธานร่วมกันในงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้

กำหนดการ

07.00 น. รวมองค์กฐิน

08.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร

09.00 น. ทอดกฐิน

10.00 น. พิธีบวงสรวง

11.19 น. พิธีเททองหล่อหัวใจพระพุทธเจ้า พระสงฆ์เจริญชังมงคลคาถา

13.00 น. พิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธะ 5 สมัย เพื่อประดิษฐาน ณ วิหาร

16.30 น. รับโอวาทธรรมจากพระเถรานุเถระ


ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูประจักษ์วรญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าท่าทราย

ประธานฝ่ายฆราวาส

- พงษ์ศัลย์ ศัลยกำธร - ขรรค์ชัย แก้วมุสิก - อานันท์ จันทอุปฬี


ท่านสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินได้ที่

บัญชี ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี นายพงษ์ศัลย์ ศัลยกำธร

เลขบัญชี 061-8-61119-1


ข้อมูลเพิ่มเติม
08-5363-7369 (ศัลย์)
06-3596-1999 (โด่ง)
หรือ https://www.facebook.com/san.sanyakamdhorn
  3,710 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย